Navigatsioonitee

Töötamine jätkub ka vananedes - 24/11/2008

Vanemad inimesed arvutite taga © EÜ

Beebibuumi põlvkonnast ei lahku paljud töölt ka pensioniikka jõudes.

Järjest rohkem vanemaid eurooplasi langetavad valiku töölkäimise kasuks. Sellega nad muudavad senist varakult pensionile jäämise suundumust ning aitavad kaasa Euroopa elanikkona vananemisest tingitud probleemi lahendamisele.

Uuest aruandest nähtub, et alates 2000. aastast on tööhõive määr kõigis vanuserühmades järsult tõusnud. See peab iseäranis hästi paika beebibuumi põlvkonna puhul, kes on sündinud Teise maailmasõja järgse demograafilise plahvatuse aastatel.

ELi üks peamine poliitika elanikkonna vananemisest tingitud probleemi lahendamisel ongi aidata vanematel inimestel tööle jääda ning olla igakülgselt aktiivne. Vanematel töötajatel on selleks mitmeid takistusi, sealhulgas ka õigusaktid, millega keelatakse palgasaamine üheaegselt pensioniga ning töötamine teatavatel ametikohtadel (kindlustuse tõttu). Neid küsimusi arutati sel nädalal toimunud Euroopa teisel demograafiafoorumil.

Eurooplased elavad kauem ja neil on vähem lapsi, nende keskmine eluiga tõuseb. Elanikkonna vananemisel on suur mõju majandusele ja ühiskonnale tervikuna. Beebibuumi põlvkonna esindajad jõuavad nüüd pensioniikka ja asjaomased teemad tulevad jõulisemalt päevakorda.

Ajavahemikus 1946–1964 sündinud inimesed on olnud pikki aastaid peamine tööjõud. Vananedes vajavad nad järjest rohkem tervishoiuteenuseid, pensioni, majutust ja ühiskonnapoolset hoolekannet. Kuid seda toetavaid tööealisi inimesi on vähem.

Tööealise elanikkonna hulk küll kasvab, kuid see kasv aeglustub kiiresti. Kuue aasta pärast kasv tõenäoliselt peatub ning 20–59aastaste inimeste osakaal hakkab langema 1,5 miljoni inimese võrra aastas.

Ekspertide arvates on beebibuumi põlvkonna jätkuv töölkäimine vajalik, kuid mis nad sellest ise arvavad? Uuringust ilmneb, et iga teine eurooplane tahab jätkata töölkäimist ka pärast pensioniikka jõudmist.

See on oluline muutus alates 1990ndatest aastatest, mil varane pensionile jäämine kogus populaarsust. Paljudes liikmesriikides võivad inimesed lõpetada töölkäimise 50aastaselt, kui nad rahulduvad madalama pensioniga.

Tänaseks on suundumused muutunud. Aruande kohaselt käis 2007. aastal 50 protsenti meestest ja 30 protsenti naistest 60aastasena veel tööl. Seda on 10 protsenti rohkem kui 2000. aastal.

Lugege 2008. aasta demograafiaaruannet

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad