Sti

At blive gammel på jobbet - 24/11/2008

Ældre mennesker ved computerskærme © EC

Babyboomerne nærmer sig pensionsalderen, men bliver i højere grad på arbejdsmarkedet.

Flere ældre europæere vælger at arbejde længere. Dermed er tendensen til tidligere pensionering blevet vendt, og det kan lette problemet med den aldrende befolkning i EU.

Ny rapport viser, at beskæftigelsen siden 2000 er steget kraftigt for næsten alle aldersgrupper. Det gælder især for babyboomerne, der blev født under befolkningseksplosionen efter anden verdenskrig.

En af EU's vigtigste strategier for at løse problemet med en aldrende befolkning er, at hjælpe ældre med at blive på arbejdsmarkedet og i øvrigt holde sig i gang. Ældre medarbejdere står over for flere hindringer, bl.a. love mod at have betalt arbejde og samtidig få pension. Der er også begrænsninger af bestemte aktiviteter af forsikringshensyn. Disse og andre spørgsmål diskuteres på det andet europæiske demografiforum i denne uge.

Europæerne lever længere og får færre børn. Det betyder en stigende gennemsnitsalder. En ældre befolkning har betydelige konsekvenser for økonomien og samfundet som helhed. Nu, hvor babyboomerne nærmer sig pensionsalderen, er sagen blevet endnu mere påtrængende.

Babyboomerne, som er født mellem 1946 og 1964, har længe været den største del af arbejdsstyrken. I takt med at de bliver ældre, får de behov for sundhedspleje, pension, bolig og forskellige former for pleje - og det i hidtil uset omfang. Men den erhvervsaktive befolkning, der skal forsørge dem, bliver mindre.

Befolkningen i den arbejdsdygtige alder stiger stadig, selv om vækstraten er stærkt faldende. Om seks år ventes væksten at stoppe helt, og antallet af mennesker mellem 20 og 59 vil begynde at falde - med op til 1,5 million om året.

Eksperterne er enige om, at det er meget vigtigt at holde babyboomerne aktive og i arbejde, men hvad mener de ældre selv? Undersøgelser viser, at en ud af to europæere gerne vil arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder.

Det er en stor forandring i forhold til 1990'erne, hvor det blev mere populært at gå på pension i en ung alder. I mange EU-lande kan folk allerede holde op med at arbejde, når de er fyldt 50, hvis de kan acceptere en lavere pension.

Nu er bøtten vendt. Rapporten viser, at 50 % af mændene og 30 % af kvinderne stadig var i arbejde i 2007. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2000.

Læs hele demografirapporten for 2008

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links