Sökväg

Öppna upp arbetsmarknaden - 18/11/2008

Banderoll för Europeiska jobbdagarna ovanför en dörröppning © EC

Restriktioner för arbetstagare från de nya EU-länderna behövs inte längre enligt rapport.

När EU utvidgades 2004 var en del av de då 15 medlemsländerna rädda att de skulle bli översvämmade av arbetstagare från Central- och Östeuropa.

De fick därför lov att tillfälligt begränsa tillträdet till deras arbetsmarknader, så att det blev svårare för de nya EU-medborgarna att arbeta där. Samma restriktioner gällde för Bulgarien och Rumänien när de gick med 2007.

Nu verkar det som om farhågorna var ogrundade. Enligt en ny EU-rapport är det många fler arbetstagare som invandrat från länder utanför EU än de som flyttat från Öst- till Västeuropa. Dessutom väntas arbetskraftsflödena minska nu när konjunkturnedgången leder till vikande efterfrågan på arbetskraft.

Det finns heller inte mycket som tyder på att den lokala arbetskraften skulle ha förlorat jobbet eller fått lägre löner p.g.a. de nyanlända. Tvärtom har arbetstagare från de nya EU-länderna varit bra för de gamla ekonomierna som lider av arbetskraftsbrist på många områden.

Kommissionen uppmanar därför EU-länderna att avskaffa alla eventuella restriktioner och ge de nya medlemsländerna fullt tillträde till deras arbetsmarknader. ”Rätten att arbeta i ett annat land är en grundläggande frihet för människor i EU”, säger EU:s sysselsättningskommissionär Vladimír Špidla. ”Jag uppmanar alla medlemsländer att överväga om restriktionerna för den fria rörligheten fortfarande behövs med tanke på den nya rapporten”.

Det är bara Belgien, Danmark, Tyskland och Österrike som fortfarande begränsar arbetsmarknaden för de åtta länder i Central- och Östeuropa som gick med i EU 2004. Men många EU-länder har fortfarande restriktioner för arbetstagare från Bulgarien och Rumänien. Om de avskaffades skulle problemen med svartjobb och falska egenföretagare, som beror på stängda arbetsmarknader, kunna undvikas.

Idag utgör medborgare från de nya medlemsländerna i öst cirka 0,9 % av befolkningen i de gamla medlemsländerna. År 2003 var siffran 0,4 %. Som en jämförelse har andelen personer från länder utanför EU som bor i de 15 gamla EU-länderna ökat från 3,7 % år 2003 till 4,5 % idag.

Merparten av de som flyttat från öst kommer från Polen, Litauen och Slovakien. De jobbar främst i Irland eller Storbritannien, som öppnade sina arbetsmarknader från första början. Rumänerna arbetar oftare i Spanien eller Italien.

Rapport om rörlighet i arbetslivet DeutschEnglishfrançais.

Vill du jobba utomlands?

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar