Navigatsioonitee

Tööturu avamine - 18/11/2008

Euroopa tööhõivepäevade reklaam sissekäigu kohal © EC

Aruandes leitakse, et uutest ELi liikmesriigist pärit töötajate liikuvuse suhtes kehtestatud piirangud ei ole enam asjakohased.

Kui EL 2004. aastal laienes, olid mõned 15 algsest ELi liikmesriigist mures selle pärast, et nende tööturu ujutavad üle Ida- ja Kesk-Euroopast pärit töölised.

Seepärast võimaldati neil ajutiselt piirata juurdepääsu oma tööturule, raskendades uustulnukate töötamist asjaomases riigis. Samad piirangud kehtestati ka Bulgaaria ja Rumeenia suhtes, kui kõnealused riigid 2007. aastal Euroopa Liiduga ühinesid.

Nüüd aga selgub, et need hirmud olid põhjendamatud. Uue ELi aruande kohaselt on palju rohkem Lääne-Euroopasse sisserännanud töötajaid pärit kolmandatest riikidest kui Ida-Euroopast. Lisaks prognoositakse, et kuna majanduslangusega väheneb ka nõudlus tööjõu järele, kahaneb tööjõuvool asjaomastest riikidest veelgi.

Samuti on vähe tõendeid selle kohta, et märkimisväärne arv kohalikke töötajaid oleks oma töö uustulnukatele kaotanud. Ka ei ole nende palgad märkimisväärselt alanenud. Vastupidi – uutest ELi liikmesriikidest pärit töötajad on saanud „vana majandusega” riikidele õnnituseks, tuues leevendust tööjõupuudusele paljudes valdkondades.

Komisjon kutsub seepärast liikmesriike üles kaotama allesjäänud piiranguid ning andma uutele liikmetele täieliku juurdepääsu oma tööturgudele. „Õigus töötada teises riigis on ELi kodaniku põhivabadus,” ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla. „Ma kutsun liikmesriike üles kaaluma, kas vaba liikumise suhtes kehtestatud ajutised piirangud on tänases aruandes esitatud tõendite valguses ikka veel vajalikud,” lisas volinik.

Vaid Austria, Belgia, Taani ja Saksamaa jätkavad tööturu piirangute kehtestamist kaheksa Kesk- ja Ida-Euroopa riigi suhtes, kes ühinesid ELiga 2004. aastal. Paljud liikmesriigid piiravad jätkuvalt Bulgaariast ja Rumeeniast pärit töötajate juurdepääsu oma tööturule. Selliste piirangute kaotamine aitaks vältida suletud tööturgudele iseloomulikke probleeme – ebaseaduslik töötamine, fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad.

Praegu moodustavad ELi uute Ida-Euroopa liikmesriikide kodanikud umbes 0,9 % ELi Lääne-Euroopa riikide elanikkonnast. 2003. aastal oli vastavaks protsendimääraks 0,4. Võrdlusena võib välja tuua, et 15 algses ELi liikmesriigis elavate kolmandatest riikidest pärit kodanike arv on 3,7 %-lt 2003. aastal tõusnud tänaseks 4,5 %ni.

Enamik ELi Ida-Euroopa liikmesriikide läänes töötavatest kodanikest on pärit Poolast, Leedust ja Slovakkiast ning nende „lemmiksihtkohtadeks” on Iirimaa ja Ühendkuningriik, mis avasid oma tööturud kohe. Rumeenlased töötavad pigem Hispaanias või Itaalias.

Aruanne töötajate liikuvuse kohta DeutschEnglishfrançais

Huvitatud välismaal töötamisest?

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad