Cesta

Otevírání trhu práce - 18/11/2008

Plakát Evropských dní pracovních příležitostí nad vchodem © ES

Podle nejnovější zprávy nejsou již omezení pohybu pracovníků z nových členských států EU potřeba.

Když se EU v roce 2004 rozšiřovala, některé z tehdejších 15 členských států se obávaly, že budou zaplaveny pracovníky z východní a střední Evropy.

Proto jim bylo povoleno, aby občanům z nových členských států dočasně omezily přístup na své trhy práce. Stejná omezení začala platit pro Bulharsko a Rumunsko, když vstoupily do EU v roce 2007.

Nyní je jasné, že tyto obavy byly neopodstatněné. Podle nové zprávy Komise se mnohem více pracovníků přistěhovalo ze zemí mimo EU, než kolik jich přišlo z východní Evropy do západní. Současný hospodářský pokles navíc snižuje poptávku po pracovních sílách, takže se dá očekávat, že pohyb pracovníků bude rovněž klesat.

Nic nenaznačuje tomu, že by výrazný počet místních pracovníků ztratil kvůli nově příchozím práci nebo že by jim klesla mzda. Naopak jsou pracovníci z nových členských států EU pro „staré“ ekonomiky přínosem, jelikož v mnoha oblastech snižují nedostatek pracovních sil.

Komise proto naléhá na země EU, aby zrušily veškerá zbývající omezení a umožnily novým členům úplný přístup na své trhy práce. „Právo pracovat v jiné zemi je základní svobodou občanů EU,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla. „Vyzývám členské státy, aby na základě důkazů představených v dnešní zprávě zvážily, zdali jsou dočasná omezení volného pohybu i nadále potřebná.“

Pouze Belgie, Dánsko, Německo a Rakousko ještě omezují své trhy práce pro pracovníky z osmi zemí střední a východní Evropy, které vstoupily do EU v roce 2004. Mnoho členských států však nadále omezuje pracovníky z Bulharska a Rumunska. Zrušení omezení by pomohlo odstranit problémy, které jsou důsledkem uzavřených trhů práce – nenahlášenou práci a falešnou samostatně výdělečnou činnost.

Dnes tvoří občané z nových členských států východní Evropy okolo 0,9 % populace v západních zemích EU. V roce 2003 to byly 0,4 %. Pro srovnání podíl státních příslušníků ze zemí mimo EU, kteří žijí v původních 15 státech EU, vzrostl z 3,7 % v roce 2003 na dnešních 4,5 %.

Většina občanů z východních zemí EU, kteří pracují na západě, pochází z Polska, Litvy a Slovenska a jejich hlavními cílovými zeměmi jsou Irsko a Spojené království, které otevřely své trhy práce hned po rozšíření. Rumuni pracují převážně ve Španělsku a Itálii.

Zpráva o mobilitě pracovníků DeutschEnglishfrançais.

Máte zájem o práci v zahraničí?

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy