Navigatsioonitee

Riskihindamine on tööohutuse juures oluline.

Õnnetus ei hüüa tulles!

Põhja-Prantsusmaa põllumajandusettevõttes oli väga kiire päev. Viviane Decock askeldas tööd teha. Ta pakkis värskelt korjatud sigureid kastidesse. Oli saagikoristamise aeg ning Viviane püüdis korjajatega sammu pidada. Järsku ta märkas kasti, mis oli laadimismasinalt maha kukkumas.

"Tol ajal ei kasutatud turvavõret. Seega sain ma käe sirutada kasti püüdmiseks ... ja masin rebis mul käe otsast."

Igal aastal saab ELis töökohal surma umbes 7500 töötajat ning umbes 170 000 surevad tööõnnetuste või -haiguste tõttu. Üle 7 miljoni inimese saavad viga niimoodi, et tekib vähemalt kolmepäevane töövõimetus. Kõige ohtlikumad elualad on põllumajandus, ehitus, transport ja tervishoid.

Paljusid õnnetusi ja haigestumisi oleks võimalik ära hoida põhjaliku riskihindamise abil, kuid suur hulk ettevõtjaid ei rakenda seda. Võrreldes väikeste ettevõtetega on suurte ettevõtete puhul tõenäolisem, et ohuanalüüs on tehtud. Samas leiab just väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes aset 80 protsenti tööõnnetustest ja 90 protsenti surmajuhtumitest tööl. Tööõnnetused ja kutsehaigused ei ole traagilised ainult ohvrite jaoks. Nad on laastavad ka ettevõtetele.

Riskihindamise tähtsust on ELis rõhutatud asjaomase kampaania käigus, nõustades ka ettevõtteid hindamise läbiviimise alal. Tööohutuse ja -tervishoiu Euroopa nädala English (20.–24. oktoober) raames toimus sadu üritusi, s.h konverentse, näitusi ja koolitusi üle kogu Euroopa.

Viviane Decock oli üks kümnest sigurifarmis õnnetuse ajal töötanud inimesest. Arstidel õnnestus talle käsi tagasi opereerida, kuid et see ka kuidagi tööle hakkaks, kulus 18 kuud – oli vaja läbida kolm operatsiooni ja intensiivne rehabilitatsioon.

Pärast 2002. aasta õnnetust paigaldati ümber pakkemasina kaitsevõre ja Viviane´i farmiomanikust abikaasa palkas spetsialisti töötajaid ähvardavate ohtude hindamiseks. “Meie teadlikkus suurenes pärast õnnetust oluliselt,” sõnas Géry Decock. "Enne seda me lihtsalt tegime tööd. Me ei näinud võimalikke ümbritsevaid ohte."

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad