Navigačný riadok

Tehotná žena s dieťaťom na rukách pracuje s prenosným počítačom.

Starostlivosť o deti je pre pracujúce matky stále veľký problém, tvrdí sa v správe.

Rodičia v EÚ sa už roky snažia nájsť pre svoje deti kvalitné a cenovo dostupné zariadenia. V roku 2002 vyhlásili lídri EÚ starostlivosť o deti za vysokú prioritu a na potvrdenie svojho predsavzatia stanovili konkrétne ciele. Dohodli sa, že starostlivosť bude dostupná aspoň pre tretinu detí mladších ako 3 roky a pre 90 % detí od 3 do 6 rokov.

Správa o dosiahnutom pokroku DeutschEnglishfrançais po šiestich rokoch konštatuje, že mnohé krajiny sú od týchto cieľov ešte stále ďaleko.

Správa je súčasťou rozsiahleho balíka opatrení na pomoc pracujúcim matkám Englishfrançais . Jeden z návrhov odporúča dať matkám 18 týždňov platenej materskej dovolenky, čo je o štyri týždne viac, ako im v súčasnosti umožňujú zákony EÚ.

Ďalším návrhom je udeliť v plánoch sociálnej starostlivosti jednotlivých krajín právo na platenú materskú dovolenku živnostníčkam. A ženy, ktoré pracujú v rodinných podnikoch, napríklad na farmách, by mali byť oprávnené na sociálne zabezpečenie, aby bolo o ne v prípade ovdovenia alebo rozvodu postarané.

Cieľ ustanovení o detskej starostlivosti do veku 3 rokov sa podarilo prekročiť len piatim krajinám EÚ – Portugalsku, Spojenému kráľovstvu, Francúzsku, Luxembursku a Slovinsku, zatiaľ čo niekoľko ďalších sa k stanovenej úrovni približuje. Osem krajín splnilo svoj prísľub, pokiaľ ide o staršie deti – Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Švédsko, Estónsko a Taliansko.

Nedostatok starostlivosti o deti je problematický aj z hľadiska rovnosti príležitostí a hospodárskeho rastu. Je jedným z dôvodov, prečo vo väčšine krajín EÚ klesá miera pôrodnosti; páry nechcú mať deti, lebo sa obávajú, že pre ne nenájdu miesto v jasliach.

Čím je naše obyvateľstvo staršie, tým viac EÚ potrebuje, aby ženy rozširovali zdroje pracovnej sily. Ale matky často prácu opúšťajú, aby sa starali o deti. V porovnaní s 92 % mužov pracuje s nezaopatrenými deťmi iba 66 % žien.

Táto prax bráni EÚ v jej úsilí o zníženie rozdielov v zaobchádzaní s mužmi a ženami DeutschEnglishfrançais . Ženy ešte stále zarábajú o 15 % menej ako muži a získavajú menej vedúcich pozícií. „Mať deti pre ženy často znamená rozlúčiť sa s príjmom a kariérnymi možnosťami,“ vyjadril sa komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla.

Zodpovednosť za starostlivosť o deti nesú jednotlivé krajiny, ale na budovanie potrebných zariadení môžu získať prostriedky od EÚ. Na roky 2007–2013 je k dispozícii približne 500 miliónov eur.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy