Kruimelpad

De prijs van het ouderschap - 03/10/2008

Een zwangere vrouw met een baby gebruikt een laptop

Verslag noemt kinderopvang nog altijd een groot probleem voor werkende moeders in de EU.

Al jarenlang zijn veel ouders in de EU op zoek naar goede, betaalbare kinderopvang. In 2002 noemden de Europese leiders kinderopvang een belangrijke prioriteit. Om te laten zien dat het hun ernst was, stelden zij concrete doelstellingen. Er moet kinderopvang zijn voor 30% van de kinderen onder de drie jaar en 90% van de kinderen tussen drie jaar en de schoolleeftijd.

We zijn nu zes jaar later en de meeste landen staan nog ver van die doelstelling, zoals blijkt uit een voortgangsverslag DeutschEnglishfrançais .

Het EU-verslag past in een breder pakket maatregelen ten gunste van werkende moeders Englishfrançais . Zo wordt voorgesteld het zwangerschapsverlof uit te breiden tot 18 weken, vier weken meer dan onder de huidige EU-regels.

Er is ook een voorstel om zelfstandig werkende vrouwen recht te geven op betaald zwangerschapsverlof via de sociale zekerheid van hun land. En vrouwen die in een gezinsbedrijf werken, zoals een boerderij, zouden recht krijgen op sociale zekerheid om het hoofd boven water te houden bij een echtscheiding of het overlijden van hun echtgenoot.

Amper vijf EU-landen (Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg en Slovenië) hebben de doelstelling voor de opvang van kinderen onder de drie jaar bereikt, maar enkele andere komen dicht in de buurt. Acht landen (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland,Zweden, Estland en Italië) zijn hun beloftes nagekomen voor de opvang van oudere kinderen.

Het gebrek aan kinderopvang kan zowel de gelijke kansen als de economische groei in het gedrang brengen. Het is ook een van de redenen van het lage geboortecijfer in Europa: echtparen twijfelen of ze kinderen willen, omdat ze niet zeker weten of ze kinderopvang vinden.

Door de vergrijzing is er ook steeds meer behoefte aan vrouwen op de Europese arbeidsmarkt. Maar moeders met kinderen hebben vaak nog geen andere keuze dan hun baan op te geven. Slechts 66% van de vrouwen met afhankelijke kinderen gaat uit werken, tegenover 92% van de mannen.

Dit gedragspatroon hindert de inspanningen van de EU om de genderkloof DeutschEnglishfrançais te dichten. Vrouwen verdienen nog altijd 15% minder dan mannen en krijgen minder topfuncties. "Al te vaak betalen vrouwen voor het moederschap met hun inkomen en hun loopbaan", zei EU-commissaris voor werkgelegenheid Vladimir Špidla.

Ieder land is zelf bevoegd voor kinderopvang, maar kan EU-subsidies krijgen voor het oprichten van kinderdagverblijven. Voor de periode 2007-2013 is ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links