Navigointipolku

Lastenhoitopalvelut puutteellisia EU:ssa - 03/10/2008

Raskaana oleva nainen pitelee kannettavan tietokoneen ääressä pientä lasta käsivarrellaan

EU-raportin mukaan työssäkäyvät vanhemmat kärsivät lastenhoitopalvelujen puutteesta. Miljoonat naiset joutuvat jäämään perhevelvoitteiden takia työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Pienten lasten vanhempien on EU:ssa vaikea löytää hyviä ja kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluita. EU-johtajat asettivat vuonna 2002 lastenhoidon parantamisen yhdeksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista. Pyrkimyksenä on, että vähintään kolmannekselle alle kolmivuotiaista lapsista pystytään järjestämään hoitopaikka. Kolmivuotiaista kouluikäisiin tavoite on 90 prosenttia.

Nyt kuusi vuotta myöhemmin useimmat EU-maat ovat vielä kaukana tavoitteiden saavuttamisesta. Vähäinen edistyminen käy ilmi komission julkaisemasta raportista DeutschEnglishfrançais .

EU-raportti on osa laajempaa pakettia Englishfrançais työssäkäyvien äitien aseman parantamiseksi. Uuden ehdotuksen mukaan palkallisen äitiysvapaan vähimmäiskestoa pidennettäisiin EU:ssa 14 viikosta 18 viikkoon.

Myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat naiset saisivat oikeuden kunkin EU-maan sosiaaliturvajärjestelmästä maksettavaan palkalliseen äitiysvapaaseen. Samalla pienissä perheyrityksissä, kuten maatiloilla, työskenteleville naisille annettaisiin oikeus vähintään samantasoiseen sosiaaliturvaan kuin itsenäisillä ammatinharjoittajilla.

Vain viisi EU-maata – Iso-Britannia, Luxemburg, Portugali, Ranska ja Slovenia – on ylittänyt alle kolmivuotiaiden ryhmän hoitopaikkatavoitteen, vaikka muutamat muut maat ovatkin jo lähellä tavoitetta. Kahdeksan maata on saavuttanut tavoitteen ikäryhmässä kolmivuotiaista kouluikäisiin. Asiat ovat kunnossa Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Virossa.

Lastenhoitopalvelujen puute estää miesten ja naisten tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla ja heikentää talouskasvua. Se on myös yksi syy syntyvyyden laskuun useissa EU-maissa. Riittämättömät lastenhoitopalvelut eivät kannusta nuoria perustamaan perhettä.

Väestön ikääntyessä EU tarvitsee lisää naisia työmarkkinoille. Monet äidit joutuvat kuitenkin jättämään työnsä lastenhoidon takia. Vain 66 % naisista, joilla on huollettavia lapsia, on töissä, kun vastaava luku miehillä on 92 %.

Lastenhoitopalvelujen puute vaikeuttaa myös EU:n pyrkimyksiä tasoittaa sukupuolten välistä palkkaeroa DeutschEnglishfrançais . Naisten palkat ovat yhä edelleen 15 % alhaisemmat kuin miesten, ja naiset ovat aliedustettuina johtotehtävissä. ”Liian usein lasten hankkimisen hintana naisille on heikommat tulot ja uranäkymät”, toteaa työ-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla.

Lastenhoitopalveluiden järjestämisestä vastaa kukin EU-maa itse, mutta ne voivat saada siihen EU:n tukea. Vuosina 2007–2013 lastenhoitopalveluihin on käytettävissä EU-rahoitusta noin puoli miljardia euroa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä