Διαδρομή πλοήγησης

Έγγυος γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή

Η έλλειψη μέριμνας για τα παιδιά παραμένει μεγάλο πρόβλημαγια τις εργαζόμενες μητέρες, επισημαίνει η έκθεση.

Πολλά χρόνια τώρα στην ΕΕ, οι γονείς ταλαιπωρούνται για να βρουν καλές και προσιτές από οικονομική άποψη υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών τους. Το 2002 οι ηγέτες της ΕΕ ανακήρυξαν τη μέριμνα για τα παιδιά ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας και, για να κάνουν τα λόγια τους πράξη, έθεσαν συγκεκριμένους στόχους. Έτσι, συμφώνησαν να εξασφαλίσουν κατάλληλες υπηρεσίες για το ένα τρίτο τουλάχιστον των παιδιών κάτω των 3 ετών και για το 90% των παιδιών προσχολικής ηλικίας από 3 ετών και άνω.

Σήμερα, έξι χρόνια μετά, οι περισσότερες χώρες απέχουν πολύ από την εκπλήρωση αυτών των στόχων, όπως επισημαίνει η σχετική έκθεση προόδου DeutschEnglishfrançais .

Η έκθεση της ΕΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων Englishfrançais . Μία από τις προτάσεις είναι να δίδεται στις νέες μητέρες άδεια μητρότητας μετ' αποδοχών διάρκειας 18 εβδομάδων, δηλαδή 4 επιπλέον εβδομάδες σε σχέση με το δικαίωμα που έχουν βάσει της σημερινής κοινοτικής νομοθεσίας.

Μια άλλη πρόταση προβλέπει για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες άδεια μητρότητας μετ' αποδοχών από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους. Επίσης, οι γυναίκες που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως σε αγροκτήματα, θα μπορούσαν να έχουν δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα σε περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου.

Μόνο πέντε χώρες της ΕΕ ξεπέρασαν τον στόχο της εξασφάλισης υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά κάτω των 3 ετών– η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία– ενώ ορισμένες άλλες τον πλησιάζουν. Οκτώ χώρες πέτυχαν τον στόχο όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά – το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Εσθονία και η Ιταλία.

Η έλλειψη υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών αποτελεί πρόβλημα τόσο από πλευράς ισότητας ευκαιριών όσο και οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ένας από τους λόγους της συνεχούς μείωσης των ποσοστών γεννητικότητας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, πολλά ζευγάρια διστάζουν να κάνουν παιδιά επειδή φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να βρουν νηπιαγωγείο.

Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, η ΕΕ χρειάζεται οπωσδήποτε τις γυναίκες για να αυξήσει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό της. Όμως, οι εργαζόμενες μητέρες συχνά αναγκάζονται να αφήσουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μόνο το 66% των γυναικών με μικρά παιδιά εργάζονται, έναντι του 92% των ανδρών.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων DeutschEnglishfrançais . Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά 15% λιγότερο από τους άνδρες και να καταλαμβάνουν λιγότερες υψηλόβαθμες θέσεις. “Πολύ συχνά, η απόκτηση παιδιών σημαίνει για τις γυναίκες απώλεια του εισοδήματός τους και των προοπτικών σταδιοδρομίας τους”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος για την απασχόληση Επίτροπος Βλαντιμίρ Σπίντλα.

Η ευθύνη για την παιδική μέριμνα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία όμως μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη δημιουργία κατάλληλων δομών. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2007-13 έχουν διατεθεί περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι