Navigatsioonitee

ELi tööjõu mobiliseerimine - 23/09/2008

Ettevõtted propageerivad välismaal töötamise hüvesid üle kogu Euroopa toimuvatel töömessidel.

Lähinädalate jooksul osalevad ettevõtted töömessidel üle kogu Euroopa, et anda teada mõnes muus ELi riigis töötamisega kaasnevatest hüvedest. Kolmandat korda toimuvad tööhõivepäevad moodustavad osa ELi jõupingutustest tööjõu puudusest ülesaamiseks tööjõu liikuvuse edendamise kaudu.

22. septembrist kuni oktoobri lõpuni korraldatakse enam kui 500 tööhõivega seotud üritust. Lisaks traditsioonilistele töömessidele korraldab ELi tööhõivetalitus EURES ühise ürituse Saksamaal ja Šveitsis Constance'i järvel sõitval praamil. Ühisüritusi korraldatakse samuti Austria ja Ungari vahel sõitvas rongis suunal Szombathely-Mattersburg ning Prantsusmaa ja Itaalia vahel sõitvas rongis suunal San Remo-Nizza. Eelmisel aastal osales tööhõivepäevadel kokku 150 000 tööotsijat, kellest mõned said võimaluse tööintervjuuks juba kohapeal.

Paljudel Euroopa tööstusettevõtetel on olnud raskusi vabade töökohtade täitmisega, eriti kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate ametikohtade puhul. Selle tulemusel püüab üha enam ettevõtteid leida töötajaid teistest ELi riikidest. Kuid see ei ole kerge. Eurooplased ei soovi enamasti teise riiki kolida, isegi kui sellega kaasneks parem ja tasuvam töökoht.

2007. aastal läbiviidud küsitluse kohaselt elab üle 5 miljoni eurooplase (umbes 2,2 % tööjõust) mõnes muus ELi riigis. See arv on küll veidi suurem kui mõni aasta tagasi, kuid ei kasva nii kiiresti kui kolmandate riikide kodanike puhul, kes moodustavad 3,8% ELi tööjõust. Kui uurida eurooplastelt, miks nad ei soovi ümber asuda, nimetavad nad põhjusena selle mõjusid pereelule või raskusi seoses uue keele õppimise ja uue kultuuriga kohanemisega. Samuti tekitavad neile muret juurdepääs sotsiaalteenustele ning nende kvalifikatsiooni tunnustamine välismaal.

EL on astunud samme tööturu läbipaistvuse suurendamiseks ning teise ELi riiki kolivate kodanike õiguste kaitsmiseks. Kuid vaatamata ühtsele turule on tööjõu liikuvuse osas siiski veel palju õiguslikke takistusi.

Üheks tööjõu liikuvuse parandamise meetmeks on EURESi võrgustik, mis hõlmab enam kui 5000 kohalikku tööhõiveametit ja 750 tööjõu liikuvusele spetsialiseerunud nõustajat. Tööotsijad saavad EURES portaali kaudu juurdepääsu korraga 1,4 miljonile töökuulutusele ning tööandjad saavad kõnealust teenust kasutada töökohtade täitmise eesmärgil.

Osale 2008. aasta tööhõivepäevadel

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad