Cosán nascleanúna

An chéad chruinniú mullaigh AE faoi na Rómaigh - 16/09/2008

Tagann airí rialtais is lucht beartais AE le chéile sa Bhruiséil don chéad chruinniú mullaigh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna na Rómach.

Leanann an cruinniú mullaigh seo tuarascáil AE DeutschEnglishfrançais in Iúil adúirt go leanann idirdhealú agus leithcheal sóisialta in aghaidh an mhionlaigh eitnigh seo d'ainneoin na n-iarrachtai chun a bhaill a imeascadh.

Bhí ceannairí Rómach agus aighní chearta an duine i measc an 400 duine a d'fhreastail ar an gcruinniú mullaigh English a d'eagraigh an Coimisiún. Trí chuspóir a bhí leis:

  • feasacht faoi riachtanais na Rómach a ardú
  • teacht ar na slite is éifeachtaí chun a saol a fheabhsú
  • geallta chun gnímh a chinntiú.

 

D'iarr an Coimisiún comh-iarrachtaí ón AE is óna chuid Ballstát chun na Rómaigh a thabhairt isteach sa tsochaí phríomhshrutha. Tá sé ag gríosadh na rialtas náisiúnta chun cur le hiarrachtaí le go mbeadh teacht níos éasca ag na Rómaigh ar scoileanna, ar thithíocht, ar phoist is ar sheirbhísí sláinte.

Tá cónaí san AE ar 10-12 milliún Rómach – téarma a chlúdaíonn grúpaí éagsúla is a chuimsíonn na giofóga, na Sintigh is an lucht siúil. I measc na mionlach is mó a d'fhulaing cos ar bolg tríd an stair, fanann na Rómaigh ina spriocanna d'ionsaithe a spreag ciníochas. Tá cuid mhaith acu ina gcónaí i bpobail le leibhéil arda bhochtaineachta, dhífhostaíochta is neamhlitearthachta. Bíonn leithcheal domhain institiúideach rompu, go háirithe i gcúrsaí tithíochta, oideachais agus leasa shóisialta.

In 2000-06 chaith an tAE €275m ar thionscadail a bhí saindírithe ar na Rómaigh. Sa bhreis air sin, caitheadh €1bn ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste go ginearálta, ina measc na Rómaigh. Tá an Coimisiún ag obair lena chinntiú go gcuirfear dlíthe AE in aghaidh leithcheala i bhfeidhm agus chun beartais Rómach idir na Ballstáit a chomhordú.

Seo an cruinniú is airde leibhéal fós faoi na Rómaigh san AE. I measc na gcainteoirí bhí Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, agus Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince, Bernard Kouchner. Cabhróidh na torthaí leis an gCoimisiún chun cinntí a ghlacadh faoi conas dul ar aghaidh le linn 2009.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links