Navigatsioonitee

Esimene romisid käsitlev ELi tippkohtumine - 16/09/2008

Valitsusministrid ja Euroopa poliitikakujundajad kohtuvad Brüsselis esimesel ELi tippkohtumisel, kus käsitletakse romi vähemusega seotud probleemide lahendamist.

Kõrgetasemeline kohtumine on järg juulis avaldatud ELi aruandele DeutschEnglishfrançais , milles märgiti, et see vähemusrahvus kannatab jätkuvalt diskrimineerimise ning sotsiaalse tõrjutuse all, vaatamata jõupingutustele, mis on tehtud kõnealuse vähemuse esindajate ühiskonda integreerimiseks.

Komisjoni korraldatud tippkohtumisel English olid 400 osaleja hulgas esindatud ka romide juhid ja inimõiguste eestkõnelejad. Tippkohtumisel oli kolm peamist eesmärki:

  • tõsta teadlikkust romide vajaduste kohta
  • leida kõige tõhusamad lahendused nende elu parandamiseks
  • tagada konkreetsete meetmete elluviimine

 

Komisjon on kutsunud ELi ja selle liikmesriike üles tegema ühiseid jõupingutusi romide ühiskonda kaasamiseks. Komisjon õhutab riiklikke valitsusi suurendama jõupingutusi, millega hõlbustada romide juurdepääsu kooliharidusele, eluasemele, töökohtadele ja tervishoiuteenustele.

ELis elab umbes 10–12 miljonit romi (see mõiste hõlmab mitmeid rahvaid, sealhulgas sintisid ja rändrahvaid). Ajalooliselt üks Euroopa kõige tagakiusatum rahvusvähemus on ikka veel rassivägivalla ohver. Paljud neist elavad kogukondades, mida iseloomustab vaesus, töötus ja kirjaoskamatus. Romi rahvas seisab silmitsi sügavale juurdunud institutsioonilise diskrimineerimisega, eelkõige elamumajanduse, hariduse ja sotisaalhoolekande valdkondades.

Ajavahemikus 2000–2006 kulutas EL 275 miljonit eurot konkreetselt romi rahvale suunatud projektidele. Lisaks eraldati täiendavalt 1 miljard eurot kõikidele ebasoodsas olukorras olevate rahvastele, sealhulgas ka romidele. Komisjon töötab ka selle nimel, et tagada ELi diskrimineerimisvastaste õigusaktide jõustamine ning koordineerida romi rahvast käsitlevat poliitikat erinevate liikmesriikide vahel.

Kõnealune tippkohtumine oli siiani kõige kõrgetasemelisem romide küsimust käsitlev ELi kohtumine. Muu hulgas võtsid sõna ka komisjoni president José Manuel Barroso ja Prantsusmaa välisminister Bernard Kouchner. Nimetatud tippkohtumise tulemused aitavad komisjonil kindlaks määrata 2009. aastal võetavad tegevussuunad.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad