Cesta

Ministři z členských států se v Bruselu setkali s úředníky Komise na prvním summitu EU, který se zabýval problémy romské menšiny.

Toto setkání vysokých představitelů členských států bylo reakcí na zprávu EU DeutschEnglishfrançais z července tohoto roku, ve které se uvádí, že tato etnická menšina stále čelí diskriminaci a vylučování ze společnosti navzdory snahám o integraci jejích členů.

Mezi 400 účastníky summitu English , který uspořádala Komise, byli také vedoucí představitelé Romů a zastánci lidských práv. Summit měl tyto tři cíle:

  • zvýšit informovanost o potřebách Romů,
  • určit nejlepší způsoby, jak zlepšit jejich životní úroveň,
  • zaangažovat jednotlivé členské státy.

 

Komise vyzvala ke společnému úsilí členských států EU ohledně začlenění Romů do společnosti.Vybídla vlády jednotlivých zemí, aby vystupňovaly úsilí a usnadnily romským občanům přístup do škol, k bydlení, pracovním příležitostem a zdravotní péči.

V Evropské unii žije 10 až 12 milionů Romů, což je společné označení pro skupiny, které zahrnují Sinti a kočovné cikány. Romové vždy patřili v Evropě k nejpronásledovanějším etnickým menšinám a stále jsou terčem rasově motivovaných úroků. Mnoho z nich žije v komunitách s vysokou mírou chudoby, nezaměstnanosti a negramotnosti. Musí čelit hluboce zakořeněné diskriminaci ze strany úřadů, zejména co se týče bydlení, vzdělávání a sociální péče.

V letech 2000-2006 vynaložila EU 275 milionů eur na projekty speciálně zaměřené na Romy. Další miliarda eur byla věnována na všeobecně znevýhodněné skupiny, včetně romských občanů. Komise chce rovněž zajistit provádění právních předpisů EU v oblasti boje proti diskriminaci a koordinovat spolupráci členských států, pokud jde o romskou politiku.

Summit byl doposud nejvyšším zasedáním na úrovni EU, které se zabývalo situací romských občanů. Vystoupili zde mimo jiné předseda Evropské komise José Manuel Barroso a francouzský ministr zahraničních věcí Bernard Kouchner. Výsledky summitu pomohou Komisi určit zaměření dalších činností v roce 2009.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy