Навигационна пътека

Първа европейска среща на върха, посветена на ромите - 16/09/2008

Министри и европейски политици участват в Брюксел в първата среща на върха, занимаваща се с проблемите на ромското малцинство.

Срещата на високо равнище следва доклада на ЕС DeutschEnglishfrançais от юли, според който етническото малцинство продължава да е подложено на дискриминация и социална изолация, въпреки опитите за интегриране на неговите членове.

Ромски лидери и защитници на човешките права бяха сред 400-те участници в срещата на върха English , организирана от Комисията. Целите бяха три:

  • повишаване на осведомеността за нуждите на ромите;
  • идентифициране на най-ефективните начини за подобряване на техния живот;
  • поемане на ангажименти за действие.

 

Комисията призова за съвместни усилия на ЕС и неговите страни членки за приобщаване на ромите към основната част от обществото. Тя подтиква националните правителства да повишат усилията си за подпомагане на достъпа на ромите до училища, жилища, работни места и здравни услуги.

Между 10 и 12 милиона роми - общо понятие за няколко групи, включително синти и номади - живеят в ЕС. Исторически едно от най-преследваните европейски етнически малцинства, ромите все още са мишена на расистки нападения. Много от тях живеят в общности, характеризиращи се с високи нива на бедност, безработица и неграмотност. Те се сблъскват с дълбоко вкоренена институционална дискриминация, особено по отношение на образованието, социалните грижи и достъпа до жилища.

През 2000 - 2006 г. ЕС изразходва 275 млн. евро за проекти, специално насочени към ромите. Допълнителни 1 млрд. евро бяха отпуснати за групи в неравностойно положение, включително и роми. Комисията също така работи за гарантиране на прилагането на антидискриминационните закони на ЕС и за координация на политиките за ромите между страните членки.

Срещата на върха бе форумът на най-високо ниво, посветен на ромите, провеждан някога от ЕС. Сред изказалите се бяха президентът на Комисията Жозе Мануел Барозу и френският външен министър Бернар Кушнер. Резултатите ще помогнат на Комисията да реши как да продължи с дейността си през 2009 г.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки