Sökväg

Krafttag mot social orättvisa i den globala ekonomin - 02/07/2008

Gulklädda spädbarn på blå matta bildar EU-flaggan

Med hjälp av ett stort åtgärdspaket vill EU bekämpa diskriminering och hantera sociala förändringar i den globala ekonomins spår.

I sin nya sociala agenda DeutschEnglishfrançais föreslår EU

  • att det ska bli lättare för patienter att söka vård utomlands,
  • att de europeiska företagsråden DeutschEnglishespañolfrançais ska få en mer framträdande roll (råden företräder arbetstagare i stora företag med verksamhet i flera EU-länder),
  • att internationella arbetsmiljönormer för sjöfarten ska införas i EU:s lagstiftning.

EU har på senare år haft en snabb ekonomisk tillväxt med låg arbetslöshet. Ändå lever nästan var sjätte europé, och runt 8 % av arbetstagarna, under eller nära fattigdomsgränsen. Var sjunde medborgare har varit utsatt för diskriminering.

”Europas sociala dimension har aldrig varit så viktig som den är i dag”, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Den är oskiljbart knuten till EU:s strategi för ökad tillväxt och bättre jobb för européerna.”

Kommissionen vill öka samarbetet mellan länderna och ge EU en större samordningsfunktion. EU-ländernas sociala utgifter är relativt höga – 26 % av BNP jämfört med 15 % i USA och 17 % i Japan. Men de nationella systemen är ofta inbördes oförenliga – de fungerar dåligt över gränserna och gör det svårt för vissa samhällsgrupper att få jobb, boende och hälso - och sjukvård.

Samtidigt som EU lägger fram sitt nya åtgärdspaket visar en ny enkät English att 49 % av européerna tror på sämre tider om 20 år, medan 38 % tror på bättre tider. De flesta räknar med att de sociala skillnaderna kommer att öka. Majoriteten tror också att det blir svårare att hitta billiga bostäder, att hälso - och sjukvården blir dyrare och att antalet bra jobb minskar, även för dem som är välutbildade. De flesta européer tror dessutom att de kommer att tjäna mindre än idag till följd av konkurrensen från snabbväxande ekonomier som Kina och Indien.

Förutom förslag till åtgärder innehåller paket också uppgifter och analyser om

  • Europas romska minoritet,
  • utbildning av invandrarbarn,
  • framtiden för de sociala tjänsterna i EU,
  • EU-fonden till stöd för dem som drabbas värst av globaliseringen,
  • befolkningens välbefinnande i informationssamhället,
  • det europeiska skolsamarbetet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar