Navigačný riadok

Cieľ: prispôsobiť sociálnu oblasť realite celosvetového hospodárstva - 02/07/2008

Batoľatá v žltých body ležiace v kruhu na modrom koberci – stvárnenie vlajky EÚ

Boj s diskrimináciou je jedným z cieľov rozsiahleho balíka EÚ zameraného na riešenie zmien, ktoré prináša globalizované hospodárstvo v sociálnej oblasti

Nový sociálny program DeutschEnglishfrançais takisto obsahuje opatrenia na:

  • uľahčenie prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v zahraniční
  • posilnenie úlohy európskych zamestnaneckých rád DeutschEnglishespañolfrançais, ktoré zastupujú zamestnancov vo veľkých spoločnostiach pôsobiacich vo viac než jednej krajine EÚ
  • zapracovanie medzinárodných noriem bezpečnosti práce na mori do právnych predpisov EÚ

Hospodársky rast EÚ v posledných rokoch napreduje a nezamestnanosť klesá, napriek tomu však takmer jeden zo šiestich Európanov žije pod hranicou chudoby alebo veľmi blízko k nej. Do tejto skupiny patrí aj 8 % pracujúcej populácie. Navyše jeden zo siedmych Európanov sa stal obeťou diskriminácie.

Predseda Komisie José Manuel Barroso pripomína, že sociálny rozmer Európy nebol ešte nikdy taký dôležitý ako dnes. „Je neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá má za cieľ stimulovať rast a zabezpečiť pre Európanov lepšie pracovné miesta.“

Komisia sa zasadzuje o užšiu spoluprácu členských štátov a rozšírenie koordinačnej úlohy EÚ. Sociálne výdavky sú v krajinách EÚ pomerne vysoké – predstavujú 26 % HDP v porovnaní s 15 % v USA a 17 % v Japonsku. Vnútroštátne systémy sú však často nezlučiteľné – v cezhraničnom režime sú neefektívne a pre určité skupiny tak vytvárajú prekážky v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, ubytovaniu a zdravotnej starostlivosti.

Navrhovaný balík sa objavuje súčasne s novým prieskumom English, z ktorého vyplýva, že 49 % Európanov sa domnieva, že kvalita života o 20 rokov sa v porovnaní so súčasnosťou zhorší, oproti 38 % tých, ktorý veria v jej zlepšenie. Veľká väčšina opýtaných očakáva nárast sociálnej nerovnosti a domnieva sa, že finančne dostupné bývanie a zdravotná starostlivosť, ako aj slušné zamestnanie sa budú hľadať ťažšie, a to i u ľudí s dobrým vzdelaním. Väčšina si takisto myslí, že Európania budú zarábať menej ako v súčasnosti a príčinou bude konkurencia krajín s rýchlo rastúcimi hospodárstvami ako Čína a India.

Popri návrhoch ponúka balík údaje a analýzy o:

  • rómskej menšine v Európe
  • vzdelávaní detí migrantov
  • výzvach, ktorým čelia sociálne služby v Európe
  • fondoch EÚ na podporu ľudí, ktorých globalizácia postihla najviac
  • životnej úrovni občanov v informačnej spoločnosti
  • európskej spolupráci v oblasti škôl

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy