Ścieżka nawigacji

Odpowiedź na zmiany społeczne w dobie globalnej gospodarki - 02/07/2008

Krąg ubranych na żółto niemowląt położonych na niebieskim dywanie – przypominający barwami i układem flagę europejską

Problemy dyskryminacji będą rozwiązywane w ramach nowego pakietu inicjatyw UE przedstawionego w odpowiedzi na zmiany społeczne w dobie globalnej gospodarki.

Nowa „agenda społeczna” DeutschEnglishfrançais proponuje m.in. działania służące temu, by:

  • opieka medyczna poza krajem ojczystym pacjenta była łatwiej dostępna
  • rola europejskich rad zakładowych DeutschEnglishespañolfrançais reprezentujących pracowników w dużych przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie UE, została wzmocniona
  • międzynarodowe standardy pracy na morzu zostały objęte zakresem prawa europejskiego.

Chociaż w ostatnich latach wzrost gospodarczy w UE był bardzo szybki i spadło bezrobocie, prawie jedna szósta mieszkańców Europy żyje poniżej lub na granicy progu ubóstwa, w tym około 8 proc. osób czynnych zawodowo. Jeden na siedmiu Europejczyków odczuł też już kiedyś skutki dyskryminacji.

„Społeczny wymiar Europy nabrał w ostatnich latach ogromnego znaczenia” – powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. „Jest on nieodłącznym elementem strategii UE, której celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i zapewnienie Europejczykom lepszych miejsc pracy.”

Komisja opowiada się za szerszą współpracą między krajami i wzmocnioną rolą koordynacyjną UE. Kraje UE wydają stosunkowo dużo na sprawy społeczne – 26 proc. PKB – w porównaniu z USA (15 proc.) i Japonią (17 proc.). Jednak systemy krajowe często bardzo się między sobą różnią – nie ma między nimi skutecznej współpracy ponadgranicznej i niektóre grupy społeczne napotykają przeszkody przy podejmowaniu pracy i nauki, trudno dostępne są też dla nich zasoby mieszkaniowe i opieka zdrowotna.

Z nowego sondażu English wynika, że 49 proc. Europejczyków uważa, iż za 20 lat warunki życia będą gorsze od dzisiejszych, zaś 38 proc. – że będą lepsze. Zdaniem znacznej większości respondentów wzrosną nierówności społeczne i trudniej będzie o mieszkanie czy opiekę medyczną po przystępnych cenach, a także dobrze płatną pracę, nawet z dobrym wykształceniem. Większość zapytanych osób uważa też, że Europejczycy będą zarabiać mniej niż obecnie ze względu na nasiloną konkurencję ze strony szybko rozwijających się gospodarek krajów, takich jak Chiny i Indie.

Pakiet zawiera również dane i analizę na temat:

  • mniejszości romskiej w Europie
  • edukacji dzieci imigrantów
  • problemów, przed jakimi stoją usługi społeczne w Europie
  • funduszy UE na wspieranie osób najbardziej dotkniętych zmianami związanymi z globalizacją
  • dobrobytu społecznego w społeczeństwie informacyjnym
  • europejskiej współpracy w dziedzinie oświaty.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki