Navigācijas ceļš

Rīkoties atbilstoši sociālajām pārmaiņām globalizētajā ekonomikā - 02/07/2008

Mazuļi dzeltenā tērpā, kas noguldīti uz zila paklāja aplī, atdarinot Eiropas karogu

Komisijas ierosinātie pasākumi, lai rīkotos atbilstoši sociālajām pārmaiņām globalizētajā ekonomikā, tostarp paredz arī nostiprināt cīņu pret diskriminēšanu.

Jaunā "sociālā programma"DeutschEnglishfrançais paredz arī pasākumus,

• lai uzlabotu medicīniskās aprūpes pieejamību ārzemēs;

• lai nostiprinātu Eiropas uzņēmumu padomes, DeutschEnglishespañolfrançais kas pārstāv darba ņēmējus lielos uzņēmumos, kas darbojas vairākās ES valstīs;

• lai Eiropas tiesību aktos iestrādātu starptautiskās darba normas jūrniecības nozarē.

Pēdējos gados ES ekonomiskā izaugsme bijusi strauja, un bezdarbs ir mazinājies, tomēr gandrīz sestā daļa eiropiešu dzīvo nabadzībā vai tuvu tai, ieskaitot apmēram 8 % strādājošo. Un viena septītā daļa ir cietusi no diskriminācijas.

Eiropas sociālā dimensija ir aktuālāka nekā jebkad, apgalvo Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. "Tā nav nošķirama no ES stratēģijas stimulēt izaugsmi un nodrošināt labākas darba vietas Eiropiešiem."

Komisija atbalsta lielāku sadarbību starp valstīm un lielākas koordinēšanas pilnvaras ES institūcijām. ES valstīs sociālie izdevumi ir relatīvi augsti – 26% no IKP, salīdzinot ar 15% Amerikas Savienotajās Valstīs un 17% Japānā.  Bet valstu sistēmas bieži vien ir atšķirīgas, – tās darbojas slikti ārpus pašu valsts robežām un ir par šķērsli atsevišķu grupu cilvēku nodarbinātībai, izglītībai, mājoklim un veselības aprūpei.

Jauno pasākumu izziņošana sakrīt ar jaunas sabiedriskā viedokļa aptaujas English rezultātu publikāciju, kas parāda, ka pēc 49% eiropiešu domām dzīves kvalitāte pēc 20 gadiem būs sliktāka, tajā pašā laikā 38% ir pretējās domās. Lielais vairums uzskata, ka sociālā nevienlīdzība padziļināsies un ka turpmāk būs grūtāk atrast mājokli, izmantot veselības aprūpes pakalpojumus un dabūt pienācīgu darbu pat ar labu izglītību.  Turklāt vairums aptaujāto uzskata, ka eiropieši pelnīs mazāk nekā šodien, un iemesls būs konkurence, ko radīs straujas attīstības ekonomikas, kā Ķīna un Indija.

Šos pasākumus papildina dati un analīze attiecībā uz dažādiem jautājumiem:

  • čigānu minoritāte Eiropā;
  • ieceļotāju bērnu izglītība;
  • problēmas, ar kurām saskaras  sociālie dienesti Eiropā;
  • ES fonds to cilvēku atbalstam, kurus vissmagāk skārusi globalizācija;
  • informācijas sabiedrība un sociālā labklājība;
  • Eiropas sadarbība skolu izglītības jomā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites