Naršymo kelias

Socialiniai pokyčiai ir pasaulio ekonomika - 02/07/2008

Ant mėlyno kilimo ratu gulintys kūdikiai geltonais drabužėliais primena Europos vėliavą

Plataus masto ES teisės aktų dėl prisitaikymo prie pasaulio ekonomikos socialinių pokyčių rinkinyje numatyta kovoti su diskriminacija.

Naujojoje socialinės politikos darbotvarkėje taip pat siūlomos priemonės:

• sudaryti palankesnes sąlygas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis būnant kitose šalyse;

• stiprinti didelėse, daugiau nei vienoje ES šalyje veikiančiose bendrovėse darbuotojams atstovaujančių Europos darbų tarybų vaidmenį;

• į Europos teisę įtraukti tarptautinius žvejų darbo standartus.

ES ekonomikos augimas pastaraisiais metais buvo spartus, nedarbas sumažėjo, bet beveik šeštadalis europiečių gyvena žemiau skurdo ribos ar netoli jos.Septintadalis europiečių buvo diskriminuojami.

Kaip teigia Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, Europos socialinis aspektas niekada nebuvo toks svarbus.„Jis neatsiejamas nuo ES Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos.“

Komisija skatina šalis aktyviau bendradarbiauti ir stiprinti ES koordinuojamąjį vaidmenį.ES šalyse socialinės išlaidos yra gana didelės – 26 % BVP. JAV jos sudaro 15 %, o Japonijoje – 17 %.Tačiau nacionalinės sistemos dažnai yra nesuderinamos ir neveiksmingos tarptautiniu mastu. Dėl to tam tikroms grupėms atsiranda kliūčių, susijusių su darbo vietomis, švietimu, būstu ir sveikatos priežiūra.

Dokumentų rinkinys paskelbtas tuo pat metu, kaip ir naujos apklausos rezultatai, English iš kurių matyti, kad 49 % europiečių manymu, po 20 metų gyventi bus blogiau nei dabar, o 38 % mano, kad gyvenimas pagerės.Didžioji dauguma respondentų mano, kad didės socialinė nelygybė, bus sunkiau rasti būstą ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis už prieinamą kainą, rasti gerą darbą net turint gerą išsilavinimą.Daugumos manymu, europiečiai uždirbs mažiau nei dabar dėl sparčiai augančios ekonomikos šalių, tokių kaip Kinija ir Indija, konkurencijos.

Be pasiūlymų, rinkinyje pateikiami šių sričių duomenys ir tyrimai:

  • Europos romų mažumos;
  • migrantų vaikų švietimo;
  • Europos socialinių paslaugų sektoriaus uždavinių;
  • ES fondo, skirto labiausiai nuo globalizacijos nukentėjusiems žmonėms remti;
  • gerovės informacinėje visuomenėje;
  • Europos bendradarbiavimo siekiant padėti mokykloms.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos