Navigointipolku

Uusi aloitepaketti tehostaa EU:n sosiaalipolitiikkaa - 02/07/2008

Kaksitoista vauvaa keltaisissa potkupuvuissa makaa piirissä sinisellä matolla – kuva muistuttaa EU:n lippua

Komissio ehdottaa laajaa sosiaalialan aloitepakettia, jolla pyritään antamaan EU-kansalaisille keinot pärjätä nopeasti muuttuvassa, globalisaation muokkaamassa yhteiskunnassa. Toimintaohjelman avaintavoitteena on syrjinnän torjuminen.

Uuden sosiaalialan toimintaohjelman DeutschEnglishfrançais muita keskeisiä tavoitteita ovat toimet, joilla

• helpotetaan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää terveydenhoitopalveluja toisessa EU-maassa

• vahvistetaan eurooppalaisten yritysneuvostojenn DeutschEnglishespañolfrançais asemaa. Nämä yritysneuvostot edustavat työntekijöitä suuryrityksissä, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä EU-maassa

• sisällytetään kansainväliset merenkulun työoloja ja työskentelyä koskevat vaatimukset osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Vaikka EU:n talous on kasvanut ripeästi viime vuosina ja työttömyys on vähentynyt, noin joka kuudes EU-kansalainen elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Myös työssä käyvien köyhyys on lisääntymässä, ja noin 8 % työllisistä elää köyhyysrajalla.Syrjinnästä on kärsinyt joka seitsemäs kansalainen.

”Euroopan sosiaalinen ulottuvuus ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä tärkeä kuin se on tällä hetkellä”, painottaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.”Se on erottamaton osa EU:n strategiaa, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja luoda parempia työpaikkoja eurooppalaisille.”

Komissio aikoo lisätä EU-maiden välistä yhteistyötä, jossa sillä olisi entistä suurempi koordinointitehtävä.Vaikka sosiaalimenojen osuus EU-maiden BKT:stä on suhteellisen suuri eli 26 % (Yhdysvalloissa 15 % ja Japanissa 17 %), kansallisten sosiaalijärjestelmien yhteentoimivuudessa on paljon toivomisen varaa. Ne eivät toimi tehokkaasti rajojen yli, mikä heikentää tiettyjen ryhmien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia, asumisoloja ja terveydenhuoltoa.

Aloitepaketin julkaiseminen osuu yhteen uuden Eurobarometri-kyselyn English tulosten kanssa. Niiden mukaan 49 % EU-kansalaisista arvelee elämänlaatunsa heikentyvän seuraavien 20 vuoden aikana, kun taas 38 % ennakoi sen paranevan.Valtaosa EU-kansalaisista uskoo myös sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyvän. Heidän mukaansa kohtuuhintaisia asuntoja tai terveydenhuoltoa on yhä vaikeampi löytää. Myös hyvät työpaikat ovat tulevaisuudessa kiven alla, vaikka hakijalla olisi riittävä koulutuskin.Valtaosa myös ennakoi, että eurooppalaisten ansiotaso alenee nopeasti kasvavien talouksien, kuten Intian ja Kiinan, taholta tulevan kilpailun vuoksi.

Ehdotusten lisäksi aloitepakettiin sisältyy tietoa ja analyyseja mm. seuraavista aiheista:

  • Euroopan romaniyhteisö
  • maahanmuuttajataustaisten lasten koulutus
  • EU:n sosiaalijärjestelmien tulevaisuuden haasteet
  • Euroopan globalisaatiorahasto, josta myönnetään tukea globalisaation vaikutuksista eniten kärsiville väestöryhmille
  • hyvinvointi tietoyhteiskunnassa
  • kouluja koskeva EU-tason yhteistyö.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä