Navigatsioonitee

Toimetulek sotsiaalsete muutustega maailmamajanduses - 02/07/2008

Kollasesse riietatud lapsed lamavad ringikujuliselt sinisel vaibal – nagu Euroopa lipp

ELi uusi sotsiaalmeetmeid sisaldav algatustepake aitab võidelda diskrimineerimise vastu.

Uus sotsiaalmeetmete kava DeutschEnglishfrançais hõlmab ka järgmisi meetmeid:

  • juurdepääsu lihtsustamine arstiabile väljaspool patsiendi kodumaad
  • rohkem kui ühes ELi liikmesriigis tegutsevate suurettevõtete töötajaid esindavate Euroopa töönõukogude DeutschEnglishespañolfrançais rolli tugevdamine
  • rahvusvaheliste merendussektori tööstandardite lisamine Euroopa õigusaktidesse.

Vaatamata viimaste aastate kiirele majanduskasvule ja madalale töötusele ELis, elab peaaegu iga kuues eurooplane allpool vaesuspiiri või selle lähedal, sealhulgas umbes 8% töötavatest inimestest. Iga seitsmes on kogenud diskrimineerimist.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul ei ole Euroopa sotsiaalne mõõde olnud kunagi aktuaalsem.  „See on lahutamatu ELi Lissaboni strateegiast, mille eesmärk on ergutada kasvu ja pakkuda eurooplastele paremaid töökohti.”

Komisjon toetab ulatuslikumat riikidevahelist koostööd ning ELi suuremat koordineerivat rolli. ELi liikmesriikides on sotsiaalkulutused suhteliselt suured (26% SKTst), võrreldes näiteks USA (15% SKTst) ja Jaapaniga (17% SKTst). Riiklikud süsteemid ei ole aga sageli omavahel ühitatavad – nad ei toimi tõhusalt üle riigipiiride ning tekitavad teatavatele rühmadele takistusi seoses töö, hariduse, majutuse ja tervishoiuga.

Hiljutisest arvamusuuringust English selgub, 49% eurooplastest usub, et elu on 20 aasta pärast halvem kui praegu. Samas arvab 38%, et elu paraneb. Suurem osa inimestest usub, et sotsiaalne ebavõrdsus suureneb ning taskukohase eluaseme ja tervishoiu ning korraliku töökoha leidmine isegi hea haridusega raskeneb. Samuti arvab enamik küsitletutest, et nad hakkavad kiiresti kasvava majandusega riikidest (nagu Hiina ja India) tuleneva konkurentsi tõttu teenima senisest vähem.   

Lisaks ettepanekutele hõlmab komisjoni pake andmeid ja analüüsi järgmistel teemadel:

  • romi vähemus Euroopas
  • rändajate laste haridus
  • sotsiaalteenustega seotud probleemid Euroopas
  • ELi fond globaliseerumisest kõige enam mõjutatud inimeste toetuseks
  • kodanike heaolu infoühiskonnas
  • üleeuroopaline koostöö koolihariduse valdkonnas.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad