Navigācijas ceļš

Dialogs nojauc nezināšanas uzceltās barjeras - 30/04/2008

Eiropas un Magribas jaunieši pacēluši savu valstu karogus

Septiņas debates par to, kā sadzīvot daudzveidībā.

Eiropas starpkultūru dialoga gadu ievada vairākas debates, kuru rezultāti palīdzēs veidot Eiropas Savienības turpmāko stratēģiju par starpkultūru dialogu. Katrās debatēs piedalīsies Eiropas Komisijas komisāri, Parlamenta deputāti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, pārdomu grupu dalībnieki, žurnālisti un attiecīgās jomas studenti.

Nākamā tikšanās, kas veltīta dialogam starp reliģijām, gaidāma 14. maijā. Pašlaik, kad vairs nav iespējams apiet jautājumus par identitāti un reliģisko fundamentālismu, šāds dialogs ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk. Kā respektēt citam citu un veidot sapratni starp dažādām tautām un reliģijām? Kā celt godā mūsu kultūru un reliģiju daudzveidību un rast kopēju valodu, neskarot ticību un konfesiju? Šos sarežģītos jautājumus iztirzās šā gada trešajās debatēs.

Divās pirmajās debatēs sprieda par migrācijas ietekmi uz starpkultūru dialogu un par kultūras un mākslas nozīmi, veicinot saprašanos starp tautām. Gada turpmākajā gaitā ir plānotas vēl četras šādas tikšanās. Paredzēts aplūkot starpkultūru dialogu darba vietā, valodu daudzveidību, izglītību un plašsaziņas līdzekļu nozīmi.

Debatēs var piedalīties ikviens. Jūs varat tajās pieteikties vai paust viedokli interneta forumā vienu nedēļu pirms debašu datuma.

Eiropas starpkultūru dialoga gadā visiem vajadzētu padomāt, kā labāk sadzīvot daudzveidībā.  2008. gada gaitā bez debatēm notiks arī jaunatnei, kultūrai un pilsoniskajai sabiedrībai veltīti projekti. 27 projektus ir sagatavojušas dalībvalstis.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites