Navigatsioonitee

Euroopa ja Põhja-Aafrika noored hoidmas ÜRO, ELi ja oma riikide lippe

Seitse debatti elust kultuurilise mitmekesisuse tingimustes

Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta raames toimub debatisari, mille eesmärk on kujundada Euroopa Liidu strateegiat kultuuridevahelise dialoogi toetamisel. Eri teemadele keskenduvatel debattidel osaleb Euroopa Komisjoni volinikke, parlamendisaadikuid, kodanikuühiskonna esindajaid, eksperdirühmade liikmeid, ajakirjanikke ja üliõpilasi.

Järgmine kord kohtutakse 14. mail ja räägitakse usunditevahelisest dialoogist. Dialoog on eriti päevakohane praegusel süvenevate rahvuskonfliktide ja kasvava usufundamentalismi ajajärgul. Järjekorras kolmas debatt keskendub küsimusele, kuidas edendada vastastikust austust ja mõistmist eri rahvuste ja usundite esindajate vahel, väärtustada kultuurilist ja usulist mitmekesisust ning vähendada erimeelsusi eri usutunnistusega inimeste vahel.

Kahe esimese debati teemadeks olid rände mõju kultuuridevahelisele dialoogile ning kultuuride ja kunsti osa rahvastevahelises teineteisemõistmises. Aasta jooksul toimub veel neli kohtumist, mille aeg on juba kindlaks määratud. Teemadeks on kultuuridevaheline dialoog töökohal, mitmekeelsus, haridus ning meedia roll.

Debatid on avatud kõigile: registreeruda ja arvamust avaldada saab Interneti-foorumis üks nädal enne ja üks nädal pärast debati kuupäeva.

Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta raames on kõigil võimalus osaleda mõttevahetuses selle üle, kuidas elu üheskoos paremaks muuta. Lisaks debattidele korraldatakse 2008. aasta jooksul mitmesuguseid noorsoo-, kultuuri- ja kodakondsuse teemalisi üritusi ning 27 projekti eri riikides.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad