Навигационна пътека

Мозайка от знамена в ръцете на младежи от Европа и Магреб

Седем дебата за по-добро съжителство в многообразието.

Европейската година на междукултурния диалог е белязана от серия дебати, насочени към оформяне на бъдещата стратегия на Европейския съюз за междукултурен диалог. Всеки дебат събира членове на Европейската комисия, депутати, представители на гражданското общество, членове на мозъчни тръстове, журналисти и студенти на разговор по обща тема.

Следващата среща е на 14 май на тема „Диалогът между религиите“. Подобен диалог е повече от необходим днес, като се има предвид задълбочаването на религиозния фундаментализъм и етническите разделения. Основните въпроси по време на дебата ще бъдат взаимното уважение и разбирателство между народите и религиите, нашето културно и религиозно многообразие и сближаването на хора от различни религии.

Първите два дебата разгледаха въздействието на миграциите върху междукултурния диалог и ролята на културата и изкуството за разбирателство между народите. До края на годината са предвидени четири други срещи. На дневен ред: междукултурният диалог на работното място, многоезичието, образованието и ролята на медиите.

Дебатите са отворени за всички: можете да се регистрирате за тях или да споделите мнението си в онлайн форума една седмица преди и след датата на дебата.

Възползвайте се от Европейската година на междукултурния диалог, за да дадете своя принос за подобряване на отношенията между култури и религии. Освен дебатите през годината ще бъдат осъществени инициативи, свързани с младежта, културата и гражданството, както и проекти в страните членки.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки