Sökväg

Globaliseringen inget hot mot vår sociala modell - 11/04/2008

Nio bebisar som sitter i varsin spjälsäng

EU står starkt i globaliseringens tidevarv. Det visar en ny rapport om de sociala konsekvenserna av EU:s ökade ekonomiska integration med omvärlden.

Farhågorna om att vi inte ska kunna bevara den ”europeiska sociala modellen” med sitt finmaskiga sociala skyddsnät tycks vara ogrundade. Det framgår av en rapport om globaliseringen English från Centre for European Policy Studies.

Globaliseringen har visserligen lett till tillväxt och nya utvecklingsmöjligheter, men många av oss är rädda för dess negativa sociala konsekvenser. Rapporten visar dock att det inte finns några övertygande bevis för att globaliseringen leder till en försämrad socialpolitik. Inte heller finns det något som hindrar EU-länderna från att behålla sina principer om social rättvisa och jämställdhet.

I rapporten framhålls emellertid att vi måste anpassa oss snabbare till skiftande ekonomiska trender och se över socialpolitikens roll i ett hårdare konkurrensklimat - vare sig det beror på ny teknik eller andra effekter av globaliseringen.

Socialpolitiken har en viktig roll att spela i en föränderlig värld. Den 16 april anordnar EU-kommissionen en konferens DeutschEnglishfrançais för att diskutera globaliseringens sociala konsekvenser och hur vi ska hantera dem. Bland deltagarna finns ledande politiker och experter samt en av författarna till rapporten.

Evenemanget kommer att bidra till kommissionens arbete med EU:s nya socialpolitiska agenda DeutschEnglishfrançais, som ska antas före sommaren.

Information om EU:s sysselsättnings- och socialpolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar