Navigatsioonitee

Kas eurooplased on globaliseerumiseks valmis? - 11/04/2008

Üheksa beebit oma voodites

Viimase aruande kohaselt, mis käsitleb ELi suurenevat majanduslikku integratsiooni muu maailmaga, on vastus sellele küsimusele jaatav.

 Euroopa Poliitikauuringute Keskuse koostatud globaliseerumist käsitleva aruande English kohaselt on alusetud kartused, et kõrgetasemelist sotsiaalkaitset pakkuvat Euroopa sotsiaalset mudelit on võimatu säilitada.  

Kuigi globaliseerumisega on kaasnenud majanduskasv ja uued arenguvõimalused, pelgavad paljud eurooplased selle negatiivseid mõjusid. Uuringu käigus ei leitud aga ühtegi veenvat tõendit, mis kinnitaks sotsiaalpoliitika paratamatut allakäiku või takistaks Euroopa ühiskonnal säilitada sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus.

Siiski hoiatatakse, et on vajalik kiirem kohanemine muutuvate majanduslike suundumustega ning uudne mõtteviis seoses sotsiaalpoliitika rolliga tehnoloogilistest uuendustest või globaliseerumise muudest tagajärgedest põhjustatud uutes konkurentsitingimustes.

Sotsiaalpoliitika mängib nende probleemide lahendamisel tähtsat osa. Seetõttu on Euroopa Komisjon otsustanud korraldada 16. aprillil suure konverentsiDeutschEnglishfrançais, et arutada globaliseerumise sotsiaalseid mõjusid ning võimalikke poliitikameetmeid nendega tegelemiseks. Konverentsil osalevad Euroopa juhid, pere- ja sotsiaalküsimuste eest vastutavad ministrid ning üks kõnealuse uuringu autoritest.

Üritus aitab komisjonil valmistada ette ELi uue sotsiaalmeetmete kava DeutschEnglishfrançais, mis soovitakse vastu võtta enne suve.

Ülevaade ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitikast

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad