Διαδρομή πλοήγησης

Είναι οι Ευρωπαίοι έτοιμοι για την παγκοσμιοποίηση; - 11/04/2008

Εννέα μωρά στις κούνιες τους

«Ναι», απαντά η τελευταία έκθεση με θέμα τον κοινωνικό αντίκτυπο της ολοένα αυξανόμενης οικονομικής ενοποίησης της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι φόβοι ότι το “ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο” με τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας δεν θα μπορέσει πλέον να διατηρηθεί φαίνονται αβάσιμοι, διαπιστώνει έκθεση για την παγκοσμιοποίηση English που εκπόνησε το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να εκφράζουν φόβους για τον αρνητικό κοινωνικό της αντίκτυπο. Η συγκεκριμένη μελέτη όμως δεν παρέχει κανένα αδιάσειστο στοιχείο ότι η παγκοσμιοποίηση θα οδηγήσει αναπότρεπτα σε υποβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής, ούτε ότι θα εμποδίσει την ευρωπαϊκή κοινωνία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας.

Η μελέτη προειδοποιεί παρ' όλ' αυτά ότι υπάρχει ανάγκη για ταχύτερη προσαρμογή στην αλλαγή των οικονομικών τάσεων καθώς και για επανεξέταση του ρόλου της κοινωνικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την προσαρμογή στους νέους παράγοντες ανταγωνισμού – είτε αυτοί οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις είτε σε άλλες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

Η κοινωνική πολιτική θα κληθεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή με διάφορους τρόπους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να διοργανώσει ένα σημαντικό συνέδριο DeutschEnglishfrançais , που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Aπριλίου, όπου θα συζητηθούν ο κοινωνικός αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και οι διάφορες δυνατότητες άσκησης πολιτικής για την αντιμετώπισή του. Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος Ευρωπαίοι ιθύνοντες, υπουργοί οικογενειακών και κοινωνικών υποθέσεων και ένας από τους συντάκτες της μελέτης.

Η εκδήλωση αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή να προετοιμάσει τη νέα κοινωνική ατζέντα της ΕΕ DeutschEnglishfrançais, η οποία αναμένεται να εγκριθεί πριν από το καλοκαίρι.

Οδηγός για την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι