Navigatsioonitee

Condoleezza Rice

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamiseks on veel pikk maa käia.

Igal aastal osutatakse rahvusvahelisel naistepäeval English meie ajastu kõige uskumatumale ebavõrdsusele: liiga vähe naisi on vastutaval ametikohal nii poliitikas kui ärimaailmas. Nii selgub neljapäeval, 6. märtsil avaldatud Euroopa Komisjoni aruandest soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta DeutschEnglishfrançais.

Hiljutistest edusammudest hoolimata on ülemistes võimusfäärides töötamas vähe naisi. Euroopas on parlamendiliikmetest vähem kui veerand naised ning ettevõtetes on juhtival kohal vähem kui kolmandik naised Seepärast edendab Euroopa Liit aktiivselt meeste ja naiste võrdõiguslikkust DeutschEnglishfrançais, seda enamasti võrdsust tagavate meetmete abil ning võideldes soolise diskrimineerimise vastu. Muuhulgas soovib EL vähendada ebavõrdsust meeste ja naiste tasustamisel.

Komisjoni eesmärk on asutada enne käesoleva aasta lõppu nende Euroopa naiste võrk, kes töötavad vastutaval ametikohal, et parandada võrdsust ning edendada heade tavade edastamist ELi 27 liikmesriigi vahel.

Korraldatakse kaks konverentsi, kus peamiselt käsitletakse naiste tegevust kõigis ühiskonna valdkondades:

  • rahvusvaheline konverents naiste osa kohta ebakindla maailma stabiilsemaks muutmisel English. See toimub täna, 6.märtsil ning sellel osaleb 50 naisjuhti kogu maailmast (s.h Condoleezza Rice ), kes väitlevad naiste julgeoleku ja emantsipatsiooni teemal;
  • Naiste osa IT valdkonnas käsitleva konverentsi ("Sortez de l’ombre –saisissez l’opportunITé English") eesmärk on aga võidelda sellise mõttemalli vastu, mille kohaselt sobivad info- ja sidetehnoloogiaga seotud valdkonnad rohkem meestele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad