Cesta

Condoleezza Rice

K dosažení rovnosti žen a mužů nás čeká ještě dlouhá cesta.

Mezinárodní den žen English každoročně poukazuje na jednu z nejvýraznějších nerovností naší doby, totiž na to, že má příliš málo žen významné postavení, ať už v politice či v podnikatelské sféře. K tomuto závěru dospěla též Evropská komise ve své zprávě o rovnosti žen a mužů DeutschEnglishfrançais, kterou zveřejnila 6. března.

Navzdory probíhajícím pozitivním změnám mají ženy stále převážně menšinové zastoupení v nejvýznamnějších pozicích. V evropských parlamentech je žen méně než čtvrtina a na vedoucích místech v podnicích méně než třetina. Z tohoto důvodu Evropská unie aktivně prosazuje rovnost žen a mužů DeutschEnglishfrançais prostřednictvím akcí zaměřených na rovnost příležitostí a boj proti jakékoli diskriminaci na základě pohlaví. Usiluje například o snížení rozdílů mezi platy mužů a žen.

Komise rovněž hodlá do konce roku vytvořit evropskou síť žen na strategických postech, která má posilovat rovnoměrné zastoupení a usnadňovat výměnu osvědčených postupů mezi 27 členskými státy.

Na nepostradatelnou úlohu žen ve všech oblastech společnosti poukazují tyto dvě konference:

  • Mezinárodní konference věnovaná úloze žen ve stabilizaci v nejistém světě English, která se uskutečnila 6. března, byla příležitostí k setkání 50 významných žen z celého světa a k diskusi o bezpečnosti a emancipaci žen. Zúčastnila se jí i ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová .
  • Konference nazvaná „Vystupte ze stínu a chopte se příležITosti“ English je zaměřena na boj proti rozšířenému předsudku, podle kterého je vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií vhodnější pro muže.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy