Sökväg

Kontorspersonal som applåderar

Miljoner nya jobb och lägre arbetslöshet – det är det väntade resultatet av EU-ländernas reformer. Men ungdomsarbetslösheten är fortfarande ett problem.

Kommissionens senaste sysselsättningsrapport DeutschEnglishfrançais ger en ljus bild av framtiden: fem miljoner nya jobb väntas i EU fram till 2009, förutom de 6,5 miljoner arbetstillfällen som skapats under de senaste två åren. Arbetslösheten väntas sjunka till under 7 % i år. Det betyder att andelen arbetslösa sjunker till sin lägsta nivå sedan mitten av 80-talet.

”De senaste arbetsmarknadsreformerna börjar ge resultat” säger sysselsättningskommissionär Vladimír Špidla. “Den strukturella arbetslösheten har sjunkit med en tredjedel sedan 2004 och EU:s sysselsättningsgrad på 66 % närmar sig målet på 70 %.”

Hälften av EU-länderna (jämfört med bara några få under 2006) jobbar nu aktivt för att uppnå större flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Denna ”flexicurity”-strategi ska göra det lättare för arbetsmarknaderna att snabbt reagera på globaliseringen, minska den strukturella arbetslösheten och underlätta övergången till en öppnare arbetsmarknad.

Även om fler kvinnor och äldre arbetar kvarstår problemet med ungdomsarbetslösheten, som i genomsnitt uppgår till 17,4 %. Det är ett stort problem för många EU-länder, eftersom ungdomar fortfarande löper mer än dubbelt så stor risk att bli utan jobb som det totala genomsnittet av den arbetsföra befolkningen.

En bidragande orsak är att nästan en av sex ungdomar slutar skolan i förtid. EU försöker minska antalet genom att rekommendera ökade utbildningsinvesteringar för att höja utbildningsnivån.

En annan lägesrapport om välfärd och social integration DeutschEnglishfrançais väntas den 25 februari.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar