Cesta

Nadějné vyhlídky pro evropský trh práce - 22/02/2008

Potlesk spokojených pracovníků

Národní programy reforem začínají přinášet své ovoce a v EU se očekává vznik milionů nových pracovních příležitostí a snížení nezaměstnanosti, avšak mnoho mladých lidí je stále bez práce.

Nejnovější zpráva Evropské komise o zaměstnanosti DeutschEnglishfrançais přináší dobré zprávy a předvídá, že k 6,5 milionům pracovních míst vytvořených v uplynulých dvou letech v EU přibude do roku 2009 dalších 5 milionů pracovních příležitostí. Nezaměstnanost by měla letos klesnout pod 7 %, přičemž takto nízká byla naposledy v polovině osmdesátých let.

„Nedávné reformy trhu práce začínají přinášet ovoce,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla a dodal: „Strukturální nezaměstnanost se od roku 2004 snížila o třetinu a míra zaměstnanosti EU, která je v současné době na úrovni 66 %, se značně přiblížila celkovému cíli, tj. 70 %.“

Polovina zemí EU (v roce 2006 jich bylo pouze několik) nyní aktivně spolupracuje na zvyšování flexibility na trhu práce a současném zvyšování jistoty pracovního místa. Cílem tohoto přístupu zvaného „flexicurity“ je zvýšit schopnost reakce trhů práce na důsledky globalizace, snížit strukturální nezaměstnanost a usnadnit přechod k otevřenějšímu trhu práce.

Zaměstnanost žen a seniorů se sice zvýšila, avšak u mladých lidí dosahuje nezaměstnanost 17,4 procent. Tento problém přetrvává v mnoha zemích EU, přičemž podíl nezaměstnaných mladých lidí je ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností všech věkových skupin více než dvojnásobný.

Částečně je to způsobeno i tím, že téměř šestina mladých lidí nedokončí studium. EU chce tuto situaci zlepšit a doporučuje usilovat o zvýšení úrovně dosaženého vzdělání prostřednictvím investic do vzdělávání a odborné přípravy.

Další zpráva o pokroku, konkrétně o sociální ochraně a sociálním začlenění DeutschEnglishfrançais, má být zveřejněna 25. února.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy