Sökväg

Konferens om belastningsbesvär: ”Belasta rätt” - 19/02/2008

Byggarbetare som gympar.

Kampanjen mot belastningsbesvär avslutas med konferens i Bilbao.

I samband med avslutningskonferensen för Belasta rätt-kampanjen den 26 februari uppmärksammas nio europeiska företag för sitt utomordentliga och innovativa arbetsmiljöarbete för att förebygga belastningsbesvär.

På konferensen informeras yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet om de senaste rönen och om kampanjens resultat. Miljoner arbetstagare i EU drabbas av belastningsbesvär, särskilt sjuksköterskor, sekreterare, maskinoperatörer och andra som utför manuellt arbete. En fjärdedel av EU:s arbetstagare lider av rygg- och muskelvärk.

För att komma till rätta med dessa problem krävs parallella insatser – man måste både förebygga belastningsbesvär och hjälpa de drabbade att behålla sina jobb.

Kampanjens budskap var att man måste ta ett helhetsgrepp och att det krävs

  • samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter,
  • en helhetssyn på hela den belastning på kroppen som leder till belastningsbesvär,
  • åtgärder så att de som lider eller har lidit av belastningsbesvär kan behålla sin anställning, rehabiliteras och återgå till arbete.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har publicerat en särskild rapport (”Back to work”), där man undersöker vad man kan göra åt belastningsbesvär på arbetsplatsen. Dessutom ges en överblick över relevanta europeiska och internationella initiativ.

Läs konferensens program och registrera dig

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar