Navigačný riadok

Kampaň „Obmedzte záťaž“ sa končí - 19/02/2008

Robotníci cvičia v práci aerobik

Záverečný ceremoniál v Bilbao je slávnostnou príležitosťou na zhodnotenie kampane zameranej na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Na záverečnom podujatí kampane „Obmedzte záťaž“ odovzdajú ocenenia deviatim európskym spoločnostiam za ich výnimočný a novátorský prínos k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy (PP-PS) súvisiacich s prácou.

Konferencia predstavuje pre odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci príležitosť zoznámiť sa so všetkými najnovšími údajmi a možnosť vypočuť si po prvýkrát závery kampane. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sa týkajú miliónov pracovníkov v Európe, a to najmä manuálne pracujúcich robotníkov, sestričiek, sekretárok a strojníkov. Až štvrtinu európskych pracovníkov sužujú bolesti chrbta alebo svalov.

Boj proti týmto poškodeniam si vyžaduje úsilie na dvoch frontoch – nie len prevenciu PP-PS, ale takisto pomoc ľuďom, ktorí sa týmto problémom nevyhli, aby mohli pokračovať v zamestnaní.

Preto bola kampaň zameraná na podporu prístupu, ktorý integruje tri kľúčové zložky:

  • vzájomnú spoluprácu zamestnávateľov, zamestnancov a štátnych orgánov;
  • riešenie všetkých prvkov záťaže na ľudské telo, ktorá spôsobuje PP-PS;
  • a udržanie, rehabilitáciu a opätovné pracovné začlenenie zamestnancov, u ktorých sa už prejavili poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v tejto súvislosti uverejnila správu s podtitulom „Späť do práce,“ ktorá ponúka spôsob ako sa v práci vyrovnať s PP-PS a prehľad európskych a medzinárodných politických iniciatív.

Prehľad o programe konferencie a registrácia

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy