Cosán nascleanúna

Críoch "Éadromaigh an eire" - 19/02/2008

Oibrithe tógála le linn ranga aeróbaigh

Críochnaíonn feachtas chun neamhoird mhatánchnámharlaigh a chosc ag searmanas in Bilbao.

Ag searmanas dúnta an fheachtais "Éadromaigh an eire"  an 26 Feabhra bronnfar gradam ar naoi gcuideachta Eorpacha as a sárobair nuálach chun neamhoird mhatánchnámharlaigh (NMC-anna) a bhaineann leis an obair a chosc. 

Tabharfaidh an chomhdháil an t-eolas uile is déanaí do ghairmiúlaigh sláinte agus sábháilteachta saothair, agus an deis chun toradh an fheachtais a chloisteáil iad féin.   Cuireann NMC-anna isteach ar na milliúin oibrithe ar fud na hEorpa, go háirithe oibrithe láimhe, altraí, rúnaithe agus oibritheoirí meaisíní.  Bíonn thar an gceathrú chuid d'oibrithe na hEorpa ag fulaingt ó thinneas droma nó ó thinneas sna matáin. 

Teastaíonn dhá chur chuige chun dul i ngleic leis na neamhoird seo - ní hamháin NMC-anna a chosc ach cabhrú le daoine a bhfuil na fadhbanna seo acu fanacht ag obair. 

Dhírigh an feachtas ar chur chuige bainistíochta comhtháite ina raibh

  • Fostóirí, fostaithe agus an rialtas ag obair le chéile,  
  • Plé leis an ualach ar fad ar an gcorp is bun le NMC-anna,
  • Cabhrú le daoine a bhfuil nó a raibh NMC-anna orthu chun fanacht ag obair nó filleadh ar an obair agus ar a sláinte.
  • D'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Eorpach don tSábháilteacht is don tSlainte san Obair tuairisc ar leith dar teideal "Ar ais ag Obair" a fhéachann ar bhealaí inar féidir tabhairt faoi NMC-anna san obair agus a thugann léargas ar thionscnaimh bheartais Eorpacha agus idirnáisiúnta. 

Seiceáil clár na n-imeachtaí agus cláraigh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links