Navigatsioonitee

Lõpeb kampaania „Kergenda koormat!” - 19/02/2008

Ehitustöölised aeroobikatunnis

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetuskampaania lõpeb tseremooniaga Bilbaos.

Kampaania „Kergenda koormat!” lõpuüritusel 26. veebruaril avaldatakse austust üheksale Euroopa ettevõttele nende väljapaistva ja uuendusliku panuse eest tööst tingitud luu-ja lihaskonna vaevuste ennetamisel.

Kõnealune konverents pakub töötervishoiu ja -ohutuse asjatundjatele viimaseid andmeid ning annab võimaluse tutvuda 2007. aastal toimunud kampaania tulemustega. Luu- ja lihaskonna vaevused on probleemiks miljonitele Euroopa töötajatele, eriti füüsilise töö tegijatele, õdedele, sekretäridele ja masinaoperaatoritele. Veerand Euroopa töötajatest kannatab selja- ja lihasevalu käes.

Nende vaevustega tegelemine nõuab kaheosalist lähenemisviisi: me peame luu-ja lihaskonna vaevusi ennetama, kuid samas peame me aitama kõnealuste probleemidega inimestel töölkäimist jätkata.

Kampaaniaga propageeriti integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmas

  • tööandjate, töövõtjate ja liikmesriikide valitsuste koostööd;
  • kehale mõjuva kogukoormuse ehk kõigi luu-ja lihaskonnahaigusi põhjustavate riskitegurite käsitlemist tervikuna;  
  • luu- ja lihaskonna vaevuste käes kannatanud või kannatavate töötajate töölhoidmise, taastusravi ja töölenaasmise haldamist.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur on avaldanud eriaruande “Tagasi tööle”, mis käsitleb luu-ja lihaskonna vaevustega tegelemist töökohal ning annab ülevaate poliitilistest algatustest Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Konverentsi programm ja registreerimine

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad