Naršymo kelias

Tinkamos pensijos visiems - 22/01/2008

Dvi senutės sėdi ant suoliuko

Kai kuriose valstybėse narėse keisdami darbą arba persikraustydami į kitą šalį darbuotojai rizikuoja prarasti pensijų išmokas.

Pagal kai kurias papildomų pensijų sistemas darbuotojai turi mokėti įmokas daugiau kaip dvejus metus, kad turėtų teisę gauti pensijų išmokas. Daugelis Europos darbuotojų, kurie pagal pensijų sistemas, turi mokėti įmokas ilgą laiką, gali atsidurti nepalankioje padėtyje, nes daugiau kaip 40 % darbuotojų lieka toje pačioje darbo vietoje mažiau kaip penkerius metus. Tai matyti iš dviejų nepriklausomų tyrimų DeutschEnglishfrançais, kuriuos Europos Komisija paskelbė antradienį, sausio 22 d.

Pensijų išmokų praradimas kliudo laisvam darbuotojų judėjimui DeutschEnglishfrançais. Taigi Komisija nori judiems darbuotojams užtikrinti geresnes teisių į pensiją perkėlimo DeutschEnglishfrançais sąlygas. Slovėnijos pirmininkavimo ES metu ketinama patvirtinti teisinį pasiūlymą, kuriuo tai būtų galima pasiekti.

Pagrindiniai ateinančių dešimtmečių Europos uždaviniai yra susiję su gyventojų senėjimu ir pensijų sistemų tvarumu. Europos Sąjunga skatina valstybes nares reformuoti pensijų sistemas siekiant trijų pagrindinių tikslų:

  • užtikrinti visiems tinkamas pensijas, ypač kovoti su vyresnio amžiaus žmonių skurdu;
  • užtikrinti pensijų sistemų finansinį tvarumą DeutschEnglishfrançais;
  • prisitaikyti prie demografinių pokyčių.

Plačiau apie Europos veiklą pensijų srityje DeutschEnglishfrançais.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos