Navigatsioonitee

Igaühele õiglane pension - 22/01/2008

Kaks eakat naist pingil istumas

Oht pensionimaksetest ilma jääda takistab teatavate liikmesriikide töötajate liikuvust töökoha või riigi vahetamisel.

Mitmete täiendavate pensioniskeemide puhul nähakse ette, et töötaja peab pensioni saamiseks tegema sissemakseid rohkem kui kaks aastat. Seega on paljud Euroopa töötajad olukorras, kus nad ei saa kasu aastaid kestvate sissemaksetega pensionisüsteemidest, kuna 40 % töötajatest töötab keskmiselt alla viie aasta samal töökohal. Niisugusele järeldusele on jõutud kahes sõltumatus uurimuses DeutschEnglishfrançais, mille komisjon avaldas teisipäeval, 22. jaanuaril.

Pensionimaksete katkemine takistab töötajate vaba liikumist DeutschEnglishfrançais. Komisjon soovib seepärast toetada liikuvate töötajate pensioniõiguste ülekandmist DeutschEnglishfrançais uue õigusakti eelnõuga, mille ELi eesistujariik Sloveenia kavatseb oma tegevusajal vastu võtta.

Rahvastiku vananemine ja pensionisüsteemide elujõulisus on probleemid, millega Euroopa Liit peab järgmistel kümnenditel tegelema. Euroopa Liit soovitab liikmesriikidel oma pensionisüsteeme reformides arvestada järgmist:

  • tagada igaühele õiglane pension ning võidelda eakate vaesuse vastu;
  • tagada pensionisüsteemide rahaline elujõulisus DeutschEnglishfrançais;
  • võtta arvesse demograafilisi muutusi.

Lisateave Euroopa pensionialaste meetmete DeutschEnglishfrançais kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad