Διαδρομή πλοήγησης

Κατοχύρωση των συντάξεων για όλους - 22/01/2008

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες κάθονται σ' ένα παγκάκι

Κίνδυνο να χάσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα διατρέχουν οι εργαζόμενοι που αλλάζουν δουλειά ή τόπο εργασίας σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμένα  συστήματα επικουρικής συνταξιοδότησης απαιτούν από τους εργαζόμενους την καταβολή συνταξιοδοτικής εισφοράς επί περισσότερα από δύο έτη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Όμως, τα συστήματα που απαιτούν μακρά περίοδο καταβολής εισφορών θέτουν σε μειονεκτική θέση πολλούς Ευρωπαίους εργαζόμενους, αφού το 40 %  περίπου παραμένει λιγότερο από 5 χρόνια στην ίδια θέση απασχόλησης. Αυτό ήταν το πόρισμα δύο ανεξάρτητων ερευνών  DeutschEnglishfrançais που δημοσίευσε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου.

Η απώλεια  συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αποτελεί πραγματικό εμπόδιο στην εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ  DeutschEnglishfrançais . Γι' αυτό και η Επιτροπή αποφάσισε να βελτιώσει τη νομοθεσία  DeutschEnglishfrançais για τους μετακινούμενους εργαζόμενους με μια νομοθετική πράξη που θα ψηφιστεί επί σλοβενικής προεδρίας.

Η γήρανση του πληθυσμού και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα αποτελέσουν δύο από τις σημαντικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της να αναμορφώσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα επιδιώκοντας τρεις βασικούς στόχους:

  • εξασφάλιση κατάλληλων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για όλους, και κυρίως καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων
  • δημιουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων οικονομικά βιώσιμων DeutschEnglishfrançais
  • προσαρμογή στις δημογραφικές εξελίξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση της ΕΕ αναφορικά με τη συνταξιοδότηση DeutschEnglishfrançais .

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι