Sökväg

EU:s vårprognos – tillväxt på bred front - 05/05/2014

Eurosedlar i form av uppåt- och nedåtpilar

Utsikterna för EU:s ekonomi ljusnar. Vårprognosen spår tillväxt på kort men också på längre sikt, och förutsättningarna för en ihållande återhämtning blir allt bättre.

Alla viktiga ekonomiska indikatorer pekar på en ihållande återhämtning  

Liksom i kommissionens senaste prognos i vintras bekräftar vårprognosen att både EU och euroländerna befinner sig i en fas av dämpad men stabil återhämtning. Efter en real tillväxt på 1,6 procent i EU och 1,2 procent i euroområdet 2014 förväntas BNP öka med 2 respektive 1,7 procent 2015. Det finns visserligen stora skillnader i tillväxten, men gapet kommer att minska mellan de framgångsrikaste länderna och de som fortfarande dras med problem. 2015 förväntas alla EU-ekonomier att växa igen.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas kommenterar:

– Återhämtningen är här för att stanna. Underskotten minskar, investeringarna ökar och, sist men inte minst, har det börjat ljusna på jobbfronten. Medlemsländernas och EU:s ihärdiga reformarbete ger resultat. De pågående strukturförändringarna påminner mig om den genomgripande förändring som de central- och östeuropeiska länderna genomgick från 1990-talet och framåt inför EU-anslutningen för exakt tio år sedan. Ländernas erfarenheter visar hur viktigt det är att ta tag i strukturreformer i ett tidigt skede och hålla fast vid kursen även om det stormar. I samma anda får vi nu inte minska våra ansträngningar utan måste fortsätta att skapa fler jobb och stärka tillväxtpotentialen.

Arbetslöshet 

Förhållandena på arbetsmarkanden började förbättras 2013. Den begränsade ekonomiska tillväxten och den normala eftersläpningen mellan återhämtning och förbättringar på arbetsmarknaden gör dock att sysselsättningens nettoökning väntas bli blygsam på kort sikt. 

Arbetslösheten i euroländerna och EU beräknas sjunka något i år. Den väntas hamna på 10,1 procent i EU och 11,4 procent i euroområdet nästa år. Det finns dock stora skillnader mellan länderna (4,8 procent i Österrike och 26 procent i Grekland 2014).

Inflationen

Inflationstakten blir fortsatt låg en tid framöver. Konsumentprisinflationen fortsätter att sjunka till följd av sjunkande råvarupriser, en oförändrat stark euro, fortsatt svag efterfrågan och ökad konkurrenskraft i de sårbara EU-länderna. 

Från en låg nivå på 0,8 procent i euroområdet och 1 procent i EU 2014 kommer inflationen att öka något under 2015 och nå upp till 1,2 respektive 1,5 procent. 

Statsfinanserna 

Många EU-länder minskade sina offentliga utgifter kraftigt mellan 2011 och 2013. Tack vare de här åtstramningarna och de förbättrade förutsättningarna har finanspolitikens inriktning blivit mer neutral.

Under 2014 väntas budgetunderskotten bli runt 2,5 procent av BNP både i EU och euroländerna. Skuldkvoten i förhållande till BNP väntas nå en topp i år på runt 90 procent (96 procent för euroområdet) innan den börjar sjunka från och med nästa år.

Pressmeddelande – EU:s ekonomiska vårprognos 2014

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar