Navigacijska pot

Gospodarska napoved EU – gospodarska rast v Evropi se povečuje - 05/05/2014

Evrski bankovci v obliki puščic, ki kažejo navzgor in navzdol

Obeti za evropsko gospodarstvo se izboljšujejo. Vsi glavni gospodarski kazalniki napovedujejo povečanje rasti BDP, izboljšujejo se tudi pogoji za srednjeročno trajnostno okrevanje.

Vsi glavni kazalniki potrjujejo gospodarsko rast  

Vse od prejšnje, zimske gospodarske napovedi Evropske komisije gospodarski obeti kažejo zmerno vendar neprekinjeno okrevanje gospodarstva EU in evrskega območja. Realna rast BDP naj bi v letu 2014 znašala 1,6 % za EU in 1,2 % za območje evra, medtem ko se bo v letu 2015 povečala na 2 % oziroma 1,7 %. Razlike v gospodarski rasti ostajajo, vendar se bo zmanjšal prepad med državami z najvišjo gospodarsko rastjo in državami, ki se še spopadajo s težavami. Tako naj bi leta 2015 vse države EU beležile gospodarsko rast.

Podpredsednik Komisije Siim Kallas je dejal: „Okrevanje je zdaj očitno. Primanjkljaji so se zmanjšali, naložbe se vračajo in, kar je še pomembnejše, stanje na področju zaposlovanja se je začelo izboljševati. Vztrajna prizadevanja držav članic in same EU za reforme kažejo rezultate. Te nenehne strukturne spremembe me spominjajo na velike prilagoditve, ki so jih v 90. letih prejšnjega stoletja in v letih, ki so sledila, izvedla gospodarstva srednje in vzhodne Evrope, kar je bilo povezano z njihovo pridružitvijo EU pred natanko 10 leti. Njihove izkušnje kažejo, kako pomembno je že na samem začetku sprejeti strukturne reforme in vztrajati pri njih ne glede na težave pri njihovem uresničevanju. V tem duhu si moramo še naprej prizadevati, da bomo ustvarili več delovnih mest za evropske državljane in povečali potencial za rast.“

Brezposelnost 

Razmere na trgu dela se od leta 2013 izboljšujejo, vendar je zaradi omejene gospodarske rasti ter značilnega zamika med gospodarskim okrevanjem in povečevanjem zaposlenosti srednjeročno mogoče pričakovati le malo novih delovnih mest. 

Brezposelnost v območju evra in v EU naj bi se letos sicer nekoliko zmanjšala. V letu 2015 bo pričakovana stopnja brezposelnosti v EU 10,1 %, v območju evra pa 11,4 %. Vendar pa bodo v obdobju, ki ga zajema napoved, razlike med državami precejšnje (4,8 % v Avstriji in 26 % v Grčiji za letos).

Inflacija

V EU lahko še nekaj časa pričakujemo nizko inflacijo. Razlogi za skromno rast cen življenjskih potrebščin so padec cen primarnih proizvodov, rast vrednosti evra, šibko povpraševanje in majhno povečanje stopnje konkurenčnosti v ranljivih državah EU. 

Stopnja inflacije se bo z 0,8 % v območju evra in 1 % v EU (leto 2014) nekoliko povečala v letu 2015, ko bo povprečna stopnja 1,2 % oziroma 1,5 %. 

Javne finance 

Številne države EU so v obdobju 2011–2013 temeljito skrčile javno porabo. Zaradi teh ukrepov in izboljšanja razmer je naravnanost javnofinančne politike zdaj bolj nevtralna.

Proračunski primanjkljaji naj bi leta 2014 predvidoma znašali približno 2,5 % BDP v EU in v evrskem območju. Delež javnega dolga v razmerju do BDP bo letos dosegel skoraj 90 % v EU in 96 % v evrskem območju, naslednje leto pa naj bi začel upadati.

Sporočilo za medije – spomladanska gospodarska napoved 2014

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave