Naršymo kelias

ES ekonominė prognozė. Ekonomikos augimas įgauna platesnį mastą - 05/05/2014

Į viršų ir į apačią nukreiptų strėlių formos eurų banknotai

ES ekonomikos perspektyvos gerėja. Remiantis pagrindiniais rodikliais, BVP augimas įgauna pagreitį ir artimiausiu metu spartės. Be to, sąlygos, kurių reikia, kad ekonomika tvariai atsigautų vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat gerėja.

Atsigavimą patvirtina visi pagrindiniai rodikliai  

Šioje apžvalgoje patvirtinama, kad nuo ankstesnės Komisijos prognozės, pateiktos žiemą, tiek ES, tiek euro zonoje ekonomika pamažu, tačiau be pertrūkių atsigauna. Realiajam BVP 2014 m. ES paaugus 1,6 %, o euro zonoje – 1,2 %, tikimasi, kad 2015 m. augimo tempai spartės ir kad šie rodikliai bus atitinkamai 2 % ir 1,7 %. Nors ekonomika augs skirtingu tempu, šalių, kurių rodikliai geriausi, ir šalių, kurioms vis dar kyla sunkumų, atotrūkis mažės. 2015 m. turėtų vėl imti augti visų ES šalių ekonomika.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Ekonomikos atsigavimas jau stabilus. Deficitas sumažėjo, daugiau investuojama, taip pat svarbu, kad pradėjo gerėti užimtumo padėtis. Nuolatinės valstybių narių ir ES pastangos duoda rezultatų. Dabartiniai struktūriniai pokyčiai man primena didžiules ekonomines reformas, kurių turėjo imtis Vidurio ir Rytų Europos šalys paskutiniame praeito amžiaus dešimtmetyje bei vėliau ir kurios buvo susijusios su jų prisijungimu prie ES lygiai prieš 10 metų. Jų patirtis rodo, kaip svarbu anksti imtis struktūrinių reformų ir ryžtingai jas vykdyti, nepaisant sunkumų, kurių gali kilti. Taigi privalome nenuleisti rankų ir toliau dėti pastangas kurti daugiau darbo vietų ES gyventojams ir stiprinti ekonomikos augimo potencialą.“

Nedarbas 

Sąlygos darbo rinkoje pradėjo gerėti 2013 m. Tačiau ekonominė plėtra šiuo metu nedidelė, o padėtis užimtumo srityje paprastai ima gerėti vėliau negu prasideda ekonomikos atsigavimas, taigi manoma, kad trumpuoju laikotarpiu darbo vietų nebus sukurta daug. 

Prognozuojama, kad nedarbas euro zonoje ir ES šiais metais šiek tiek sumažės, o 2015 m. jo lygis turėtų būti maždaug 10,1 % ES ir 11,4 % euro zonoje. Prognozės laikotarpiu išliks dideli skirtumai tarp ES šalių (šiemet Austrijoje – 4,8 %, o Graikijoje – 26 %).

Infliacija

Numatoma, kad infliacija kurį laiką išliks nedidelė. Nedidelę vartotojų kainų infliaciją lemia šie veiksniai: mažėjančios pagrindinių produktų kainos, didėjanti euro vertė, nuolatinė nedidelė paklausa ir konkurencingumas pažeidžiamose ES šalyse. 

Infliacija, kurios lygis 2014 m. buvo žemas (euro zonoje – 0,8 %, o ES – 1 %), 2015 m. šiek tiek padidės ir vidutiniškai euro zonoje sieks 1,2 %, o ES – 1,5 %). 

Viešieji finansai 

2011–2013 m. daugelyje ES šalių labai sumažintos viešosios išlaidos. Dėl šių pastangų ir pagerėjusių sąlygų pasiekta geresnė fiskalinė pusiausvyra.

Numatoma, kad 2014 m. ES ir euro zonos valstybių biudžeto deficitas bus maždaug 2,5 % BVP. Prognozuojama, kad ES skolos ir BVP santykis šiemet pasieks aukščiausią lygį – maždaug 90 % (euro zonoje 96 %), o nuo 2015 m. pradės mažėti.

Pranešimas spaudai apie 2014 m. pavasario prognozę

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos