Navigointipolku

Talouskasvu entistä laajemmalla pohjalla - 05/05/2014

Eurosetelikuvioiset nuolet osoittavat alas ja ylös

EU:n talous on elpymässä. Kevään talousennusteen keskeisten indikaattorien mukaan BKT:n kasvu vauhdittuu lyhyellä aikavälillä ja myös keskipitkällä aikavälillä on nähtävissä kestävää elpymistä.

Kaikki keskeiset indikaattorit vahvistavat elpymisen jatkuvan  

Komission talven talousennusteen jälkeen sekä koko EU:n että euroalueen talous on jatkanut hidasta, mutta vakaata elpymistään. Kokonaistuotannon kasvun odotetaan nousevan EU:ssa tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja euroalueella 1,2 prosenttiin. Kasvun ennustetaan edelleen vauhdittuvan vuonna 2015: koko EU:ssa 2,0 prosenttiin ja euroalueella 1,7 prosenttiin Vaikka kasvuvauhdissa on edelleen eroja, parhaiten pärjäävien maiden ja edelleen vaikeuksissa olevien maiden erot ovat pienenemässä. Vuonna 2015 kaikkien EU-maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan.

"Talous on nyt elpymässä. Alijäämät ovat supistuneet, investoinnit ovat päässeet vauhtiin ja – mikä tärkeintä – työllisyystilanne on alkanut kohentua. Jäsenvaltioiden ja EU:n jatkuva uudistustyö tuottaa tulosta", toteaa komission varapuheenjohtaja Siim Kallas. "Tämä käynnissä oleva rakennemuutos muistuttaa minua siitä mittavasta sopeutuksesta, joka Keski- ja Itä-Euroopan talouksissa koettiin 1990-luvulta alkaen ennen maiden liittymistä EU:hun tasan kymmenen vuotta sitten. Näiden maiden kokemus osoittaa, kuinka tärkeää on toteuttaa rakenneuudistukset ajoissa ja pysyä valitulla tiellä riippumatta siitä, millaisia haasteita matkalla tulee vastaan. Onkin tärkeää, että työskentelemme herpaantumatta työpaikkojen lisäämiseksi ja kasvupotentiaalin vahvistamiseksi.”

Työttömyys 

Olosuhteet työmarkkinoilla alkoivat kohentua vuonna 2013. Talouskasvu on kuitenkin melko hidasta, ja työllisyys kohenee talouden elpymisen jälkeen tyypillisesti viiveellä. Lyhyellä aikavälillä ei siis odoteta syntyvän paljon uusia työpaikkoja. 

Työllisyyden arvioidaan hieman paranevan koko EU:ssa ja euroalueella tänä vuonna. Työttömyysasteen ennustetaan olevan noin 10,1 prosenttia koko EU:ssa ja 11,4 prosenttia euroalueella vuonna 2015. Eri EU-maiden työttömyysasteissa on ennustejaksolla edelleen merkittäviä eroja: se on 4,8 prosenttia Itävallassa ja 26 prosenttia Kreikassa tänä vuonna.

Inflaatio

Inflaation ennustetaan pysyvän hitaana. Tähän vaikuttavat muun muassa hyödykkeiden hintojen lasku, euron arvon jatkuva nousu, kysynnän pysyminen heikkona ja heikoimmassa asemassa olevien EU-maiden hintakilpailukyvyn paraneminen. 

Inflaatio ennustetaan lisääntyvän hieman sekä koko EU:ssa (1,0 prosenttia vuonna 2014 ja 1,5 prosenttia vuonna 2015) että euroalueella (0,8 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015). 

Julkinen talous 

Monissa EU-maissa toteutettiin vuosina 2011–13 merkittäviä julkisten menojen leikkauksia. Näiden toimien ja kohentuneiden olosuhteiden ansiosta finanssipolitiikka on palannut entistä neutraalimmaksi.

Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan 2,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen sekä koko EU:ssa että euroalueella. Velka suhteessa BKT:hen on koko EU:ssa lähes 90 prosenttia ja euroalueella 96 prosenttia, mutta osuus alkaa supistua ensi vuonna.

Lehdistötiedote: Kevään 2014 talousennuste

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä