Navigatsioonitee

ELi majandusprognoos – majanduskasv muutub ulatuslikumaks - 05/05/2014

Euro pangatähed nooltena üles- ja allapoole osutamas

ELi majanduse väljavaated on tugevnemas. Samas kui peamised majandusnäitajad viitavad lähitulevikus hoogustuvale SKP kasvule, on paranemas ka tingimused majanduse jätkusuutlikuks elavnemiseks keskpikas perspektiivis.

Kõik peamised näitajad kinnitavad jätkuvat elavnemist  

Pärast komisjoni eelmist prognoosi talvel, kinnitavad nii ELi kui ka euroala väljavaated majanduse tagasihoidlikku kuid pidevat elavnemist. 2014. aastal peaks SKP reaalkasv ulatuma ELis 1,6% ja euroalal 1,2%ni. 2015. aastal peaks see veelgi suurenema – vastavalt 2,0% ja 1,7%ni. Majanduskasvu erinevused jäävad küll püsima, kuid lõhe paremini toime tulevate riikide ning raskustes olevate riikide vahel väheneb. 2015. aastal peaksid kõik ELi liikmesriigid olema majanduskasvu teel.

Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Majanduse elavnemine on nüüd alanud. Eelarvepuudujääk on vähenenud, investeeringud suurenevad ning, mis kõige olulisem, tööhõive olukord on hakanud paranema. Jätkuvad liikmesriikide ja ELi reformid on hakanud end ära tasuma. Praegused struktuurimuutused meenutavad mulle 1990ndatel ning nendele järgnevatel aastatel Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majanduses toimunud ulatuslikku kohandumist, mis oli seotud asjaomaste riikide ELiga ühinemisega täpselt 10 aastat tagasi. Nende kogemus näitab, kui oluline on alustada struktuurireformidega varakult ning püsida võetud kursil, vaatamata võimalikele eesootavatele väljakutsetele. Selles vaimus ei tohi me vähendada oma jõupingutusi eurooplastele uute töökohtade loomiseks ja majanduse kasvupotentsiaali tugevdamiseks.”

Töötus 

Tingimused tööturul hakkasid 2013. aastal paranema. Piiratud majanduskasvu tingimustes ning seetõttu, et pärast majanduse elavnemist kulub tööhõive olukorra paranemiseks veidi rohkem aega, eeldatakse, et lühemas perspektiivis ei looda palju uusi töökohti. 

Käesoleval aastal prognoositakse töötuse osas euroalal ja ELis kerget langust. 2015. aastal prognoositakse töötuse määraks ligikaudu 10,1% ELis ja 11,4% euroalal. Prognoosiperioodil jäävad ELi liikmesriikide vahelised märkimisväärsed erinevused püsima (4,8% Austrias ja 26% Kreekas käesoleval aastal).

Inflatsioon

Inflatsioon püsib mõnda aega madalal tasemel. Madala tarbijahinna inflatsiooni põhjused on järgmised: kaupade hinnalangus, euro pidev kallinemine, jätkuv vähene nõudlus ja konkurentsivõime haavatavates ELi liikmesriikides. 

Võrreldes 2014. aasta madala tasemega (0,8% euroalal ja 1% ELis) suureneb inflatsioon 2015. aastal mõnevõrra (kuni keskmiselt vastavalt 1,2% ja 1,5%ni). 

Riigi rahandus 

Ajavahemikul 2011–2013 on paljudes ELi liikmesriikides rakendatud olulisi avaliku sektori kulukärpeid. Tänu asjaomastele jõupingutustele ja parematele tingimustele on eelarvepoliitika nüüd neutraalsemaks muutunud.

2014. aastaks prognoositakse nii ELis kui ka euroalal eelarvepuudujääki 2,5% SKPst. Valitsemissektori võla suhe SKPsse tipneb ELis peaaegu 90% ja euroalal 96%ga, kuid peaks alates 2015. aastast hakkama vähenema.

Pressiteade – 2014. aasta kevadprognoos

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad