Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ: η ανάπτυξη κερδίζει έδαφος - 05/05/2014

Χαρτονομίσματα ευρώ ως βέλη που στοχεύουν πάνω και κάτω

Οι οικονομικές προοπτικές της ΕΕ βελτιώνονται. Οι βασικοί δείκτες δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ στο άμεσο μέλλον και παράλληλη βελτίωση των συνθηκών για βιώσιμη ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα.

Όλοι οι βασικοί δείκτες επιβεβαιώνουν συνεχή ανάκαμψη  

Μετά από τις τελευταίες χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής, οι προοπτικές τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη επιβεβαιώνουν σήμερα μια δειλή αλλά συνεχή ανάκαμψη. Μετά από πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% στην ΕΕ και 1,2% στην ευρωζώνη το 2014, αναμένεται επιτάχυνση της αύξησης για το 2015, κατά 2% και 1,7% αντίστοιχα. Αν και εξακολουθούν να παρατηρούνται διαφορές στα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, θα μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις και αυτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το 2015, όλες οι οικονομίες της ΕΕ πιστεύεται ότι θα βρίσκονται και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Σίιμ Κάλας, δήλωσε: "Η ανάκαμψη έχει πλέον εδραιωθεί. Τα ελλείμματα μειώνονται, οι επενδύσεις αυξάνονται και, πιο σημαντικό, η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση άρχισε να βελτιώνεται. Οι συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών μελών και της ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές μου θυμίζουν την εκ βάθρων οικονομική προσαρμογή στην οποία προχώρησαν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τη δεκαετία του 90 και τα επόμενα χρόνια, και η οποία τις οδήγησε στην προσχώρησή τους στην ΕΕ ακριβώς 10 χρόνια πριν. Η εμπειρία τους δείχνει πόση σημασία έχει η έγκαιρη ανάληψη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η προσήλωση σ’ αυτές, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που θα προκύψουν στην πορεία. Σ΄αυτό το πνεύμα, δεν πρέπει να επιβραδύνουμε τις προσπάθειές μας για δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης για τους Ευρωπαίους και ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού."

Ανεργία 

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση το 2013. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης οικονομικής ανάπτυξης και της καθυστέρησης που συνήθως παρατηρείται μεταξύ της οικονομικής ανάκαμψης και της αύξησης της απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης πιστεύεται ότι θα είναι περιορισμένη βραχυπρόθεσμα. 

Η ανεργία στην ευρωζώνη και στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά αυτόν τον χρόνο. Για το 2015, το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται σε 10,1% περίπου στην ΕΕ και σε 11,4% στην ευρωζώνη. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις (4,8% στην Αυστρία και 26% στην Ελλάδα φέτος).

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί χαμηλός για ορισμένο διάστημα. Στη διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού συμβάλλουν επίσης η μείωση των τιμών των πρώτων υλών, η συνεχής ανατίμηση του ευρώ, η συνεχής μείωση της ζήτησης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε ευάλωτες χώρες της ΕΕ.  

Ο πληθωρισμός, που το 2014 κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, 0,8% στην ευρωζώνη και 1% στην ΕΕ, θα αυξηθεί οριακά το 2015, σε 1,2% και 1,5% κατά μέσον όρο αντίστοιχα. 

Δημόσια οικονομικά 

Το διάστημα 2011-13, πολλές χώρες της ΕΕ εφάρμοσαν σημαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Χάρη στις προσπάθειες αυτές αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών, ο προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής είναι τώρα περισσότερο ουδέτερος.

Το 2014, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να ανέλθει στο 2,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ και στην ευρωζώνη. Στην ΕΕ, η αναλογία χρέους-ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει φέτος στο ύψος ρεκόρ του 90% περίπου (96% στην ευρωζώνη), προτού αρχίσει να μειώνεται από το 2015 και μετά.

Δελτίο Τύπου - Εαρινές προβλέψεις του 2014

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι