Sti

Økonomisk prognose fra EU: Bredere grundlag for vækst - 05/05/2014

Eurosedler i form af pile, der peger opad og nedad

Mere lovende udsigter for EU's økonomi. Mens ledende indikatorer tyder på, at BNP-vækst accelererer på kort sigt, bliver betingelserne for et vedvarende opsving på mellemlang sigt også bedre.

Alle de vigtigste indikatorer bekræfter, at opsvinget har fået fodfæste.  

Siden Kommissionens seneste prognose, som kom i vinter, er der nu klare tegn på et afdæmpet, men fortsat, opsving. Efter en realvækst i BNP på 1,6 % i EU og 1,2 % i euroområdet i 2014, ventes aktiviteten at stige yderligere i 2015 til henholdsvis 2 % og 1,7 %. Selv om der fortsat vil være forskelle på vækstraterne, vil kløften blive mindre mellem de lande, der klarer sig bedst, og de lande, der stadig har problemer. Senest i 2015 ventes alle lande i EU at have positive vækstrater igen.

Siim Kallas, næstformand for Kommissionen, udtalte: "Opsvinget har nu fået fodfæste. Underskuddene er på vej ned, investeringerne er for opadgående og sidst, men ikke mindst ser det bedre ud på arbejdsmarkedet. De fortsatte reformer i EU og de enkelte lande er begyndt at bære frugt. Denne løbende strukturændring minder mig om de gennemgribende justeringer, som økonomierne i Central- og Østeuropa gennemgik i 1990'erne og de efterfølgende år i forbindelse med, at de kom med i EU for nøjagtig 10 år siden. Deres erfaringer viser, hvor vigtigt det er at gennemføre strukturreformer på et tidligt tidspunkt og at fortsætte, uanset hvilke udfordringer der dukker op undervejs. På denne baggrund må vi ikke mindske vores indsats for at skabe flere job til europæerne og styrke vækstpotentialet."

Arbejdsløshed 

Situationen på arbejdsmarkedet begyndte at blive bedre i 2013. Imidlertid er genopretningen begrænset, og det tager normalt tid, før et opsving giver øget beskæftigelse. Derfor ventes kun en beskeden nettojobskabelse på kort sigt. 

Arbejdsløsheden i euroområdet og EU ventes at falde en smule i år. Ifølge prognosen bliver ledigheden i 2015 ca. 10,1 % i EU og 11,4 % i euroområdet. Der vil fortsat være større forskelle blandt EU-landene i prognoseperioden (4,8 % i Østrig og 26 % i Grækenland i år).

Inflation

Inflationen ventes fortsat at ligge lavt. Der er loft over inflationen på grund af: faldende råvarepriser, den fortsat høje eurokurs, vedvarende ringe efterspørgsel og stigende konkurrenceevne i udsatte EU-lande. 

Fra det lave niveau på 0,8 % i euroområdet og 1 % i EU i 2014 vil inflationen stige noget i 2015 til henholdsvis 1,2 % og 1,5 % i gennemsnit. 

Offentlige finanser 

I 2011-2013 er der sket væsentlige nedskæringer i de offentlige udgifter i mange EU-lande. Takket være disse bestræbelser og forbedrede vilkår er det finanspolitiske udgangspunkt nu mere neutralt.

I 2014 ventes budgetunderskud på 2,5 % af BNP i både EU og euroområdet. EU’s offentlige gæld i forhold til BNP forventes at toppe i år på ca. 90 % (96 % i euroområdet), inden den begynder at falde fra og med 2015.

Pressemeddelelse - forårsprognose 2014

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links