Cesta

Hospodářská prognóza EU – Stabilnější růst - 05/05/2014

Šipky vytvořené z eurobankovek směřují dolů a nahoru.

Hospodářský výhled EU je ve znamení stabilizace. Hlavní ukazatele naznačují, že se v blízké budoucnosti zrychlí růst HDP a zároveň se ve střednědobém horizontu zlepší podmínky pro udržitelné oživení.

Všechny hlavní ukazatele potvrzují pokračující oživení ekonomiky  

Stejně jako v zimní prognóze potvrzuje Komise ve svém novém výhledu pro EU a eurozónu pokračující oživení ekonomiky, byť je jeho tempo jen mírné. Reálný růst HDP by měl v roce 2014 dosáhnout 1,6 % v EU a 1,2 % v eurozóně, v roce 2015 se pak očekává zvýšení růstu na 2 % v EU a 1,7 % v eurozóně. Přestože rozdíly v růstu přetrvají, bude se propast mezi ekonomicky nejsilnějšími státy a státy, které čelí problémům, pomalu zacelovat. V roce 2015 by již měly růst zaznamenat všechny státy EU.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas uvedl: „Oživení už má trvalejší charakter. Deficity se snížily, investice opět rostou a – co je důležité – zlepšuje se situace na trhu práce. Reformy, které členské státy i EU zavádějí, začínají přinášet ovoce. Právě probíhající strukturální změny mi připomínají hlubokou proměnu, kterou prošly ekonomiky střední a východní Evropy v 90. letech a v letech následujících v souvislosti se svým vstupem do EU přesně před 10 lety. Jejich zkušenosti ukazují, jak je důležité provést strukturální reformy včas a přes všechny obtíže udržet nastavený kurz. Proto ani nyní nesmíme polevit a musíme v Evropě pokračovat ve vytváření nových pracovních míst a v posilování růstového potenciálu.“

Nezaměstnanost 

Podmínky na trhu práce se začaly zlepšovat již v roce 2013. Avšak kvůli zatím skromnému hospodářskému vzestupu a typické prodlevě, s níž se výsledky oživení projeví na růstu zaměstnanosti, se v nejbližší době nepředpokládá vytvoření většího počtu pracovních míst. 

Míra nezaměstnanosti v eurozóně a EU by měla letos mírně klesnout. V roce 2015 by měla činit přibližně 10,1 % v EU a 11,4 % v eurozóně. I v tomto období budou přetrvávat markantní rozdíly mezi jednotlivými státy (v Rakousku bude letos míra nezaměstnanosti 4,8 %, zatímco v Řecku 26 %).

Inflace

I nadále se předpokládá nízká míra inflace. Mezi faktory, které stojí za nízkými spotřebitelskými cenami jsou: klesající ceny komodit, pokračující zhodnocování eura, setrvale nízká poptávka a zvyšující se konkurenceschopnost slabších států EU. 

Z nízké úrovně 0,8 % v eurozóně a 1 % v EU v roce 2014 inflace v roce 2015 mírně vzroste na průměrně 1,2 % v eurozóně a 1,5 % v EU. 

Veřejné finance 

V letech 2011 až 2013 mnoho zemí EU přistoupilo k výraznému snížení veřejných výdajů. Díky tomuto úsilí i lepšímu ekonomickému klimatu je nyní orientace fiskální politiky mnohem neutrálnější.

V EU i v eurozóně by měly být v roce 2014 rozpočtové schodky přibližně ve výši 2,5 % HDP. Míra zadlužení ve vztahu k HDP dosáhne v EU tento rok maxima na úrovni 90 % (96 % v eurozóně) a od roku 2015 by měla začít klesat.

Tisková zpráva – Jarní prognóza 2014

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy