Sökväg

EU:s ekonomi på rätt köl igen - 25/02/2014

Diagram och euromynt ©iStock

I de flesta EU-länder fortsätter ekonomin att återhämta sig, om än i olika takt. Problemen i finanskrisens kölvatten betyder dock att återhämtningen är skör.

Många indikatorer spår fortsatt återhämtning

Sedan EU:s senaste prognos i höstas har utsikterna för både EU som helhet och euroländerna förbättrats. BNP i EU steg med 0,1 procent 2013 och väntas öka med 1,5 procent i år och 2 procent 2015. Tillväxtprognoserna för euroområdet är något lägre: 1,2 procent 2014 och 1,8 procent nästa år.

Man räknar med en allmän återhämtning i EU i år och att den börjar stärkas i de sårbara länderna i euroområdets utkant. Det finns visserligen stora skillnader i tillväxten, men gapet kommer att minska mellan de framgångsrikaste länderna och de som fortfarande kämpar med problem. Under 2014 är det bara i Cypern och Slovenien som BNP-tillväxten beräknas bli negativ, men till 2015 tror man att alla EU-ekonomier börjar växa igen.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, kommenterar prognosen:

– Återhämtningen i EU är nu på god väg sedan tillväxten började ta fart i mitten av förra året. En växande inhemsk efterfrågan i år bör kunna bidra till en mer balanserad och hållbar tillväxt. Omläggningen av ekonomin fortsätter och den globala konkurrenskraften ökar, särskilt i de mest sårbara länderna. Krisens värsta år ligger nu bakom oss, men vi får inte slå oss till ro – återhämtningen är fortfarande måttlig. För att stärka återhämtningen och skapa fler jobb måste vi fortsätta de ekonomiska reformerna.

Arbetslösheten

Situationen på arbetsmarknaden kommer endast att förbättras något under 2014 och 2015. Det tar tid innan arbetsmarknaden reagerar på bättre tider och ekonomins återhämtning har dessutom varit ganska blygsam.

Arbetslösheten i euroområdet kommer att stabilisera sig i år. Under 2015 väntas en viss ljusning och arbetslösheten beräknas då minska till cirka 10,4 procent i EU och 11,7 procent i euroländerna. Det finns dock stora skillnader mellan länderna – arbetslösheten väntas i år bli 4,8 procent i Österrike och 26 procent i Grekland.

Inflationen

Inflationstakten minskade kraftigt 2013 tack vare sjunkande energi- och råvarupriser, svag efterfrågan och en fortsatt starkare euro. Konsumentprisinflationen väntas fortsätta nedåt i år. Inflationen ligger på 1,2 procent i EU och 1,0 procent i euroområdet.

Statsfinanserna

Sedan 2011 har de offentliga utgifterna minskat kraftigt i EU, men i de flesta länder kan det värsta nu vara över – det planeras inga större nya nedskärningar för resten av prognosperioden.

Under 2014 väntas budgetunderskotten bli 2,70 procent av BNP i EU och 2,6 procent i euroländerna. Skuldkvoten i förhållande till BNP väntas nå en topp 2014 på 90 procent för EU och 96 procent för euroområdet.

Pressmeddelande – EU:s ekonomiska vinterprognos

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar