Navigačný riadok

Hospodárska prognóza EÚ – čoraz zreteľnejšie oživenie - 25/02/2014

Euromince položené na grafe © iStock

Ozdravenie európskeho hospodárstva pokračuje vo väčšine krajín EÚ, hoci rôznym tempom a v odlišnej intenzite. Dedičstvo z finančnej krízy v podobe dlhu a fiškálnej konsolidácie však znamená, že oživenie zostáva krehké.

Všetky hlavné ukazovatele naznačujú, že oživenie hospodárstva bude pokračovať

Hospodársky výhľad pre Úniu a eurozónu sa od poslednej jesennej prognózy EÚ zlepšil. Po raste HDP v EÚ ako celku o 0,1 % v roku 2013 sa predpokladá jeho rast o 1,5 % v tomto roku a o 2 % v roku 2015. Predpovedaná miera hospodárskeho rastu v eurozóne je mierne nižšia na úrovni 1,2 % v roku 2014 a na úrovni 1,8 % na budúci rok.

Očakáva sa, že tento rok dôjde k oživeniu hospodárstva v celej EÚ na širšom základe a že ekonomika začne posilňovať v zraniteľných okrajových krajinách eurozóny. Hoci rozdiely v raste budú pretrvávať, znížia sa rozdiely medzi najvýkonnejšími krajinami a tými, ktoré čelia ťažkostiam. V roku 2014 sa predpokladá, že iba Cyprus a Slovinsko zaznamenajú zápornú ročnú mieru rastu HDP. Do roku 2015 sa však očakáva zvýšenie rastu všetkých ekonomík v EÚ.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Po návrate k rastu v polovici minulého roku je oživenie v Európe čoraz zreteľnejšie. Posilnenie domáceho dopytu v tomto roku by nám malo pomôcť dosiahnuť vyváženejší a udržateľnejší rast. Obnovenie rovnováhy európskeho hospodárstva napreduje a externá konkurencieschopnosť sa zlepšuje najmä v tých najzraniteľnejších krajinách. Napriek tomu, že to najhoršie z krízy už máme za sebou, musíme ostať v pozore, pretože oživenie je stále pomalé. Aby sme ho posilnili a mohli vytvoriť viac pracovných miest, musíme pokračovať v realizácii hospodárskych reforiem.“

Nezamestnanosť

Podmienky na trhu práce sa v rokoch 2014 a 2015 zlepšia len minimálne. Spôsobuje to typické oneskorenie reakcie trhu práce na hospodársky vývoj a celkovo pomalé oživenie hospodárskej činnosti v EÚ.

Miera nezamestnanosti v eurozóne sa bude tento rok stabilizovať. V roku 2015 sa však očakáva mierne zníženie nezamestnanosti na približne 10,4 % v EÚ a 11,7 % v eurozóne. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ zostanú počas prognózovaného obdobia vysoké. Tohtoročná očakávaná miera nezamestnanosti má dosiahnuť 4,8 % v Rakúsku a 26 % v Grécku.

Inflácia

Výrazné zníženie miery inflácie v roku 2013 spôsobili klesajúce ceny energií a komodít, slabý dopyt a pokračujúce zhodnocovanie eura. V tomto roku sa očakáva, že mierna inflácia spotrebiteľských cien bude pokračovať v klesajúcom trende. V EÚ a eurozóne ostane na úrovni 1,2 %, resp. 1,0 %.

Verejné financie

Krajiny EÚ sa od roku 2011 usilovali najmä o zníženie verejných výdavkov. Väčšina z nich má však to najhoršie už za sebou, keďže na zvyšok programového obdobia sa už neplánujú žiadne podstatné nové škrty vo verejných rozpočtoch.

Rozpočtový deficit v EÚ a eurozóne sa v roku 2014 očakáva na úrovni 2,7 % a 2,6 % HDP. Predpokladá sa, že pomer dlhu k HDP v EÚ a eurozóne dosiahne vrchol v roku 2014 na úrovni 90 %, resp. 96 %.

Tlačová správa – zimná hospodárska prognóza

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy