Kruimelpad

Economische prognoses EU: herstel houdt aan - 25/02/2014

Grafiek met euromunten ©iStock

Het herstel van de Europese economie houdt in de meeste EU-landen aan, zij het niet overal even snel en krachtig. Door de schulden- en begrotingsconsolidatie in de nasleep van de financiële crisis blijft het herstel echter broos.

Alles wijst op verder herstel

Sinds de najaarsprognose van de EU zijn de vooruitzichten voor zowel de hele EU als de eurozone verbeterd. Het bbp voor de EU als geheel, dat in 2013 met 0,1% steeg, zal volgens de laatste verwachtingen in 2014 zo'n 1,5% stijgen en 2% in 2015. De vooruitzichten voor de eurozone zijn enigszins bescheidener met 1,2% in 2014 en 1,8% in het volgende jaar.

Het herstel zal zich dit jaar naar verwachting wel in alle EU-landen doorzetten, waarbij ook de kwetsbaardere landen in de rand van de eurozone wat kunnen aansterken. Hoewel het groeitempo blijft variëren, wordt de kloof tussen de snelste groeiers en de langzaamste landen kleiner. In 2014 verwachten alleen Cyprus en Slovenië nog een negatieve jaarlijkse groei van hun bbp; in 2015 zouden alle EU-economieën weer in de positieve groeicijfers moeten zitten.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van economische en monetaire zaken en de euro verklaarde: "het herstel in Europa breidt zich uit, na de terugkeer van de groei medio vorig jaar. Door de toegenomen binnenlandse vraag dit jaar zouden we een evenwichtiger en duurzamer groei kunnen bereiken. Er wordt hard gewerkt om de Europese economie weer in evenwicht te krijgen en het buitenlandse concurrentievermogen neemt toe, vooral in de meest kwetsbare landen. Het ergste van de crisis is achter de rug, maar dat is zeker geen reden om achterover te leunen, want het herstel is nog bescheiden. Om dat herstel wat steviger te maken en meer banen te scheppen, moeten we onze koers van economische hervormingen aanhouden.

Werkloosheid

Op de arbeidsmarkt verbetert de situatie in 2014 en 2015 volgens de prognoses nog niet veel. Dit komt door het feit dat de arbeidsmarkt altijd traag reageert op economisch herstel. Bovendien neemt de bedrijvigheid in de EU ook maar langzaam toe.

Het werkloosheidscijfer zal zich dit jaar in de eurozone stabiliseren. In 2015 zou het aandeel werklozen volgens de ramingen echter weer afnemen, tot zo'n 10,4% in de EU en 11,7% in de eurozone. Er blijven echter die hele periode grote verschillen bestaan tussen EU-landen onderling: in Oostenrijk blijft de werkloosheid dit jaar bijvoorbeeld hangen op 4,8%, maar in Griekenland gaat het om 26% dit jaar.

Inflatie

De inflatie is in 2013 aanzienlijk gedaald doordat de energie- en grondstoffenprijzen omlaag gegaan zijn, de vraag afgenomen is en de euro standgehouden heeft. De gematigde consumentenprijsinflatie zal dit jaar vermoedelijk licht blijven afnemen. In de EU en de eurozone zal die uitkomen op respectievelijk 1,2% en 1,0%.

Overheidsfinanciën

Sinds 2011 zijn de overheidsuitgaven in de EU aanzienlijk gedaald maar het ergste lijkt in de meeste landen voorbij te zijn. De komende jaren is geen enkel land van plan verder in de overheidsbegroting te snijden.

In 2014 zullen de begrotingstekorten waarschijnlijk beperkt blijven tot 2,7% en 2,6% van het bbp in respectievelijk EU en eurozone. De schuldquote zal volgens de vooruitzichten in 2014 pieken naar 90% voor de EU en 96% in de eurozone.

Persbericht: Economische winterprognose

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links